2019-2020 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Başvuru Şartları

 

02 Ağustos 2019, Cuma

 

 

ANABİLİM DALI

Tezli Yüksek Lisans T.C.

Tezli Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

AÇIKLAMALAR

 Bahçe Bitkileri

 10

5

 Ziraat Fakültesi Mezunu olmak

1. Yüksek Lisans Programına Başvuru Şartları    

1. Ziraat Fakültesinin herhangi bir bölümünden Lisans diplomasına sahip olmak.

2. Lisans Mezuniyet Derecesini gösterir not döküm belgesi (Transkript) (Mezuniyet derecesi 100’lük not sistemine göre alınmış olmalıdır. Ancak 100’lük sistem dışında mezun olan adayların mezun oldukları üniversiteden 100’lük sistemdeki eşdeğer puanlarını başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz edemeyenlerin not dönüştürme işlemi Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu eşdeğerlik tablolarına göre yapılacaktır.)

3. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylı olması gerekir.

4. ALES Sayısal Puan türünden en az 55 puan almış olmak.

5. ALES yerine YÖK tarafından kabul edilen diğer sınavlardan, YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer düzeyde alınan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilir.

6. Başvuran adaylardan giriş sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen bilim dalı kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. 

 

  2. Yüksek Lisans Programına Başvuru İçin İstenilen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik No yazılı olmalı) 

2. Lisans diploması 

3. Transkript belgesi 

4. ALES belgesi 

5. Varsa ÜDS, KPDS, YDS ve YÖK tarafından kabul edilen diğer sınavlardan alınan Yabancı Dil notunu gösteren belge.

6. Yabancı uyruklu adaylarla ile yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, lisansüstü programlara kabulüne ilişkin Yükseköğretim Kurulunca verilmiş lisans eğitimi denklik belgesine sahip olmaları, Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruda lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu

gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) veya eş değer kurumlardan alacakları belgeyi başvuruda yüklemek zorunludur.

7. Erkek adaylar için, ilgili Askerlik Şubesinden alacakları, “Yüksek Lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmalarında askerlik açısından sakınca bulunmamaktadır” ibaresi taşıyan belge; askerliğini yapmış olanların durumlarını gösteren belge.

8. Bir adet vesikalık fotoğraf yüklenecektir. (Kesin Kayıtta Altı adet vesikalık fotoğraf getirilecektir). 

 

Not: **Yukarda istenilen belgeleri yüklemek zorunludur.

    **Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları getirilecektir. 

NOT:

1.  Başvurular http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspxadresinden online gerçekleştirilecektir. (bilgi için: http://sirnak.edu.tr/enstituler/fen/ )

2.  Eksik belge yükleyen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3.  Kazanan öğrencilerin isim listeleri web sayfasında ilan edilecektir.

4.  Giriş Sınavı:

a)  Giriş sınavı yazılı ve/veya sözlü şeklinde yapılır. Giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıyla bulunur.

b)  Sınava, alınacak öğrenci sayısının üç katı kadar aday sıralamaya göre alınacaktır.

c)  Giriş Sınavı Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulacak üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır.

d)  Giriş Sınav notu jüri tarafından 100 tam not üzerinden belirlenir. 

3.  Ön Değerlendirme

Başvuran adaylarda bilim sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlıdır. ALES puanın %50’i, yabancı dil (KPDS/ÜDS/YDS veya eş değer) puanının %15’nin, lisans bitirme ortalamasının %35’nun toplamı ile elde edilecek puanların ortalaması en yüksekten başlayarak bilim sınavına alınacak adaylar sıralanır. Yabancı dil puanı olmayan adaylarının dil puanı sıfır sayılacaktır. 

4.  Değerlendirme

 Bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için; bilim sınavlarından en az 60 puan alması gerekir. Başarı notunun hesaplanmasında ALES puanın %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve bilim sınav notunun %30’u alınarak hesaplanır. Bu hesaplamalar sonrasında 60 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen tarihte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır. 

5. Başvuru ve Sınav Adresleri

Başvurular http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online gerçekleştirilecektir. (bilgi için: http://sirnak.edu.tr/enstituler/fen/ ) 

 

BAŞVURU GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE KESİN KAYIT TAKVİMİ

 

Başvuru tarihi

05/08/2019 - 22/08/2019

Ön değerlendirme sonucu ilan tarihi

23/08/2019

Sınav tarihi ve saati

 27.08.2019 Saat: 11:00

Sonuçların ilan tarihi

28/08/2019

Asıl adayların kesin kayıt tarihleri

09-13/09/2019

Yedek listeden kayıt yapmaya hak kazanan adayların kayıt tarihi

16-20/09/2019

 

  

Giriş Sınavı İdil Ziraat Fakültesinde yapılacaktır. 

İletişim Bilgileri 04862164008 Dahili 1250

Web Adresi: www.sirnak.edu.tr

Duyurular

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !!! ...
08 Kasım Cuma, 2019