İKTİSAT ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2019-2020 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI

31 Aralık 2019, Salı

 

             İKTİSAT ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BAŞVURU ŞARTLARI

 

 1. Genel Şartlar

 

Anabilim Dalı

 

Tezsiz Yüksek Lisans

 

Kontenjan

İKTİSAT

Aranan Koşullar:

 1. Herhangi bir Fakülte veya dört yıllık Yüksekokul mezunu olmak.
 2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da askerlik için bir engel bulunmamak.

50

 

 

 1. Yüksek Lisans Programına Başvuru İçin İstenilen Belgeler
 2. Nüfus Cüzdanı (Kimlik kartının üzerinde T.C. Kimlik Numarası olmalıdır.)
 3. Lisans Diploması (Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış T.C. Vatandaşı adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini veya mezun olduğuna dair mezuniyet tarihini de belirten Üniversitelerinden onaylı bir belge ibraz etmek zorundadırlar. Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.)
 4. Not Döküm Belgesi (Not döküm belgesinde (transkript) mezuniyet not ortalaması veya mezun olabilecek adayların başvuru esnasındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100’lük not sistemine göre alınmış olmalıdır. Ancak 100’lük sistem dışında not sistemi kullanan üniversitelerden mezun olan adayların varsa mezun oldukları üniversiteden 100’lük sistemdeki eşdeğer puanlarını gösterir belgeyi başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz etmeyenlerin not dönüştürme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu eşdeğer tablolara göre yapılacaktır.)
 5. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için, ilgili Askerlik Şubesinden alacakları, “Yüksek Lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmalarında askerlik açısından sakınca bulunmamaktadır” ibaresi taşıyan belge; askerliğini yapmış olanların durumlarını gösteren belgeyi yüklemek zorunludur.)
 6. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru esnasında 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Kesin kayıtta 5 (beş) adet vesikalık fotoğraf istenecektir).

 

C.Ek Koşullar ve Bilgiler

 1. 2019-2020 dönemi Bahar Yarıyılı İktisat Tezsiz Yüksek Lisans kontenjanı 50 (elli) kişidir.
 2. Bir öğrenci en fazla bir (1) adet Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunabilir. 
 3. Kesin kayıtta belgelerin asılları veya noter tasdikli kopyaları gerekmektedir.
 4. Değerlendirmeler, başvuru esnasında ibraz edilen belgelere göre yapılacaktır. Belgelerin açık ve okunur olmaları gerekmektedir.
 5. Eksik belge yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 6. Kazanan öğrencilerin isim listeleri ve yedek aday listeleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü internet sayfasından ilan edilecektir.

D.Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

 1. Tezsiz Yüksek Lisans değerlendirme notu adayınlisansmezuniyet notudur.
 2. İlk 50 sırada yer alan adaylar başarılı asil olarak kabul edilecektir.
 3. 51 ve sonrası sıralamaya giren adaylar yedek aday olarak kabul edilecektir.

E. Başvuru Adresleri

1.Başvurular, Şırnak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfası üzerinden yapılacaktır.

Başvuru için: http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

Bilgi için:  sirnak.edu.tr/enstituler/lisansustu/dosya/belgeler/y.lisans-basvuru-ekrani.jpg

 

F.Tezsiz Yüksek Lisans Harç Miktarları

 1. II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans harç miktarları, Birinci Yarıyıl için 2.000 TL, İkinci Yarıyıl için 2.000 TL olmak üzere toplam 4.000 TL’dir.
 2. Harçların nasıl yatırılacağı ile ilgili bilgi, Enstitü web sayfasında ilan edilecektir.

 

BAŞVURU SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE KESİN KAYIT TAKVİMİ

Başvuru tarihi

13 Ocak – 27 Ocak 2020

Sonuçların ilan tarihi

28 Ocak 2020

Asıl adayların kesin kayıt tarihleri

29 – 31 Ocak 2020

Yedek aday ilan tarihi

3 Şubat 2020

Yedek listeden kayıt yapmaya hak kazanan adayların kayıt tarihi

3-5 Şubat 2020