İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2019-2020 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI

31 Aralık 2019, Salı

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

Başvuru Koşulları

 

 • Başvuru tarihi itibarıyla, İnşaat Mühendisliği lisans diplomasına sahip olmak.
 • ALES Sayısal puan türünde en az 55 tam puan almış olmak. (ALES puanı yerine Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler geçerli sayılır.)
 • Yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak yabancı dil puanı olmayan adayların ön değerlendirme aşamasında dil puanı sıfır olarak kabul edilecektir. YDS, YÖKDİL ve YÖK tarafından eşdeğeri kabul edilen sınavlarından alınan belgeler geçerli sayılır. Başvuru yapılacak lisansüstü programda ilan edilen yabancı dil için bir alt düzey eğitiminin tamamını bu yabancı dilde yapmış olanlardan yabancı dil belgesi istenmez. Değerlendirmede belgesi olmayan bu adayların puanları ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının istediği en az puan üzerinden değerlendirmeye alınır.

Kontenjan

 

Anabilim Dalı

Program

Kontenjan

İnşaat Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

20

 

 

 

Başvuru

 

 • Başvurular http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online gerçekleştirilecektir.
 • Eksik belge yükleyen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Ön değerlendirme sonuçları web sayfasında ilan edilecektir.
 • Giriş sınavı yazılı olarak takvimde belirtilen tarih ve zamanda Mühendislik Fakültesi binasında gerçekleştirilecektir. Sınava, alınacak öğrenci sayısının üç katı kadar aday sıralamaya göre alınacaktır.

 

 

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik No yazılı olmalı)
 2. Lisans diploması
 3. Transkript belgesi (Mezuniyet derecesi 100’lük not sistemine göre alınmış olmalıdır. Ancak 100’lük sistem dışında mezun olan adayların mezun oldukları üniversiteden 100’lük sistemdeki eşdeğer puanlarını başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz edemeyenlerin not dönüştürme işlemi Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu eşdeğerlik tablolarına göre yapılacaktır.)
 4. ALES belgesi
 5. Varsa ÜDS, KPDS, YDS ve YÖK tarafından kabul edilen diğer sınavlardan alınan Yabancı Dil notunu gösteren belge
 6. Yabancı uyruklu adaylarla ile yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, lisansüstü programlara kabulüne ilişkin Yükseköğretim Kurulunca verilmiş lisans eğitimi denklik belgesine sahip olmaları, Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruda lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) veya eş değer kurumlardan alacakları belgeyi başvuruda yüklemek zorunludur.
 7. Erkek adaylar için, askerlik durum belgesi
 8. Bir adet vesikalık fotoğraf (Kesin Kayıtta Altı adet vesikalık fotoğraf getirilecektir).

            NOT: Yukarıda istenilen belgeleri yüklemek zorunludur.

            NOT: Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları getirilecektir.

Ön Değerlendirme

 • Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından yazılı sınava katılacak adayların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %35’i ve varsa yabancı dil puanının %15’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Yabancı dil puanı olmayan adayların dil puanı sıfır olarak alınacaktır.  Belirlenen kontenjanın üç katı aday yazılı sınava çağrılır.

Değerlendirme

 • Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav sonucunun %30’u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır ve toplam en az 60 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Asıl ve yedek aday listeleri ilan edilir. Yedek aday listesi en fazla asıl aday sayısı kadar olabilir.

 

 

 

 

 1. Sonuçların Açıklanması ve Kesin Kayıt Takvimi

 

 

Başvuru tarihi

30.12.2019-15.01.2020

Ön değerlendirme sonucu ilan tarihi

17 Ocak 2020

Sınav tarihi ve saati

22 Ocak 2020 Saat :10:00

Sonuçların ilan tarihi

23 Ocak 2020

Asıl adayların kesin kayıt tarihleri

24-29 Ocak 2020

Yedek Aday İlan Tarihi

30 Ocak 2020

Yedek listeden kayıt yapmaya hak kazanan adayların kayıt tarihi

30-31 Ocak 2020