İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2019-2020 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI

31 Aralık 2019, Salı

 1.  

  İSG TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KOŞULLARI

  1)Başvuru Koşulları

  1. T.C. Üniversitelerinden herhangi birisinden 4 yıllık Lisans mezunuolmak
  2. Yurt dışındaki okullardan mezun öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerinYÖK’ten

  onaylı denklik belgesi sunmaları gerekmektedir.

  2)Kontenjanlar

   

   

  Anabilim Dalı

   

  Tezsiz Yüksek Lisans

  Yatay Geçiş Tezsiz Yüksek Lisans

   

  Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı

   

   

  Toplam

  İş Sağlığı ve Güvenliği

  30

  3

  3

  36

  Aranan Koşullar:4 Yıllık Lisans Programları Mezunu Olmak.

   

   

   

  1. ProgramKapsamı

  Tezsiz yüksek lisans programını, ikisi seçmeli toplam on ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programı, 30 kredi ve 60 AKTS’den oluşmaktadır.

  4)ProgramınSüresi

  Tezsiz yüksek lisans programı tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

  Programdan mezun olan öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olabilmeleri Çalışma ve Sosyal Bakanlığının koyduğu kriterlere tabidir.

  5)Yüksek Lisans Programına Başvuru İçin İstenilenBelgeler

  -Lisans diploması

  • Lisanstranskripti
  • Kimlikfotokopisi

  -Varsa Yabancı Dil Belgesi

  • 2 adetfotoğraf

  6)GirişSınavı

  1. Giriş sınavı sözlü veya yazılı şeklindeyapılır.
  2. Sınava, alınacak öğrenci sayısının üç katı kadar aday sıralamaya görealınacaktır.
  3. Giriş Sınavı Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulununonayı

  ile oluşturulacak üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır.

  1. Giriş Sınav notu jüri tarafından 100 tam not üzerindenbelirlenir.

   

  6.1.ÖnDeğerlendirme

  Başvuran adaylarda bilim sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlıdır. Lisans bitirme not ortalamasının %90’ı, yabancı dil (KPDS/ÜDS/YDS veya eş değer) puanının %10’nun toplamı ile elde edilecek puanların ortalaması en yüksekten başlayarak bilim sınavına alınacak adaylar sıralanır. Yabancı dil puanı olmayan adaylarının dil puanı sıfır sayılacaktır.

  6.2.NihaiDeğerlendirme

  Bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Başarı notunun hesaplanmasında Lisans bitirme not ortalamasının %60’ı ve bilim sınav notunun %40’u alınarak hesaplanır. Bu hesaplamalar sonrasında adaylar aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen tarihte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

  Başvuru için:http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

   

  BAŞVURU-SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE KESİN KAYIT TAKVİMİ

   

   

  Başvuru tarihi

  30.12.2019-15.01.2020

  Ön değerlendirme sonucu ilan tarihi

  17 Ocak 2020

  Sınav tarihi ve saati

  21 Ocak 2020 Saat :10:00

  Sonuçların ilan tarihi

  23 Ocak 2020

  Asıl adayların kesin kayıt tarihleri

  24-29 Ocak 2020

  Yedek Aday İlan Tarihi

  30 Ocak 2020

  Yedek listeden kayıt yapmaya hak kazanan adayların kayıt tarihi

  30-31 Ocak 2020

   

   

  Tezsiz Yüksek Lisans Harç Miktarları

  1. Tezsiz Yüksek Lisans harç miktarları I. Yarıyıl için 1.500 TL, II. Yarıyıl için 1.500 TL olmak üzere toplam 3.000 TL’dir. Öğrencinin III. döneme dersinin kalması durumunda ders başına 300 TL öğrenim ücreti öder.

   

  2. Harçların nasıl yatırılacağı ile ilgili bilgi Şırnak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasında ilan edilecektir.

   

   

   

  Giriş Sınavı: Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda yapılacaktır.

  İletişim Bilgileri: 0 486 216 40 08 – Dahili: 1351-1352

  WebAdresi:http://sirnak.edu.tr/enstituler/lisansustu/          Mail :lisansustuee@sirnak.edu.tr