TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI

31 Aralık 2019, Salı

T.C.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

       TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ALIMI

            2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına alınacak öğrenci kontenjanları ve adaylarda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Anabilim Dalı

Alanı

Yüksek Lisans T.C. Vatandaşı

 

Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

(Suriyeli)

Yatay Geçiş

Toplam

Aranan Şartlar

 

 

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

 

 

1

1

İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, Dini İlimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Lisans diplomasına sahip olmak, ALES puan türünden Sözel en az 55 puan almış olmak.

Hadis

2

 

1

3

Arap Dili ve Belağatı

5

 

1

6

Tasavvuf

2

 

1

3

İslam Mezhepleri Tarihi

1

 

1

2

Kelam

3

 

1

4

İslam Hukuku

 

1

1

2

 

Toplam 21

 

 

1. Yüksek Lisans Programına Başvuru Şartları

 

 1. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, Dinî İlimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Lisans diplomasına sahipolmak.

 

 1. Lisans Mezuniyet Derecesini gösterir not döküm belgesi (Transkript) (Mezuniyet derecesi 100’lük not sistemine göre alınmış olmalıdır. Ancak 100’lük sistem dışında mezun olan adayların mezun oldukları üniversiteden 100’lük sistemdeki eşdeğer puanlarını başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz edemeyenlerin not dönüştürme işlemi Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu eşdeğer tablolarına göreyapılacaktır.)

 

 1. Lisans not ortalaması en az 60 olmasıgerekmektedir.

 

 1. Yurt dışından mezun olan öğrencilerin diploma ve transkript belgesinin onaylı ve tercümeli hali ile YÖK tarafından onaylı denklik belgesine sahip olmasıgerekir.

 

 1. SüresigeçerliolanbirALESsınavından, Sözel puan türünden en az 55 puan almışolmak.

 

 1. ALESyerineYÖKtarafındankabuledilendiğersınavlardan,YÖKtarafındanilanedilen

eş değer düzeyde alınan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilir.

 

 1. Başvuranadaylardangirişsınavınaalınacaklarınsayısı,ilanedilenbilimdalıkontenjanın

üç katı ile sınırlandırılır.

 

2. Yüksek Lisans Programına Başvuru için İstenilen Belgeler

 

Başvurular http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspxadresinden online gerçekleştirilecektir.

 

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No yazılı olmalı). Yabancı uyruklular için pasaport fotokopisi.

 

Lisans diploması (Yurt dışından mezun olan öğrencilerin diplomalarının onaylı ve tercümeli hali.

 

Transkript belgesi (Yurt dışından mezun olan öğrencilerin diplomalarının onaylı ve tercümeli hali.

 

Süresi geçerli ALES belgesi.

 

Varsa YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen diğer sınavlardan alınan Yabancı Dil notunu gösteren belge. Yabancı dil puanı olmayan adayların bu belgeyi ibraz etme zorunluluğu yoktur.

 

 1. Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruda lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecekTürkçebilgisininolduğunugösterirTürkçeÖğrenim,UygulamaveAraştırma Merkezleri (TÖMER) veya eş değer kurumlardan alacakları belgeyi başvuruda yüklemek zorunludur.

 

 1. Erkek adaylar için, Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel durum belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

 

 1. Bir adet vesikalık fotoğraf yüklenecektir. (Kesin Kayıtta Beş adet vesikalık fotoğrafistenecektir).

 

 1. Sabıka kaydı olmadığına dair beyan formu. (e-devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

 

Not: **Yukarda istenilen belgeleri yüklemek zorunludur.

        **Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları getirilecektir.

 

 

 

NOT:

 1. Başvurular http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspxadresinden online gerçekleştirilecektir.
 2. Eksik belge yükleyen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3. Kazanan öğrencilerin isim listeleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün web sayfasında ilan edilecektir.

 

 

 

 1. Ön Değerlendirme

Tezli Yüksek Lisans başvurularının ön değerlendirmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır

 1. ALES puanının %50’si
 2. Lisans mezuniyeti not ortalamasının %35’i
 3. Varsa YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil puanının %15’i
 4. Ön değerlendirme sonucunda puanı en yüksek olandan en düşük olana göre sıralama yapılır ve ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanır.

 

 1. GirişSınavı

 

 1. Giriş sınavı yazılı ve sözlü şeklinde yapılır. Giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıyla bulunur. Giriş Sınavına girmeyen ile giriş sınavından 60’ın altında puan alan adaylar başarısız sayılır.
 2. Sınava, alınacak öğrenci sayısının üç katı kadar aday sıralamaya görealınacaktır.
 3. Giriş Sınavı Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıile oluşturulacak üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır.
 4. Giriş Sınav notu jüri tarafından 100 tam not üzerindenbelirlenir.

 

 1. Değerlendirme ve ÖğrenciKabulü

 

 1. Adayların Giriş Sınavına girmeleri zorunludur. Giriş Sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.
 2. Adayın başarı puanı 100 puan üzerinden en az 60 olmalıdır. Başarı Puanı, ALES sözel puanı veya eşdeğer sınav puanının %50’si, lisans diploma notunun %20’si ve Giriş Sınav notunun %30’u alınarakhesaplanır.
 3. Adayın başarı puanı 100 üzerinden en az 60 (altmış) olmalıdır.
 4. Yabancı Dil Notu olmayan adaylar ayrıca Yabancı Dil Sınavınaalınmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Başvuru ve Sınav Adresleri

    Başvurular http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspxadresinden online gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE KESİN KAYIT TAKVİMİ

 

 

Başvuru tarihi

30.12.2019-15.01.2020

Ön değerlendirme sonucu ilan tarihi

17 Ocak 2020

Sınav tarihi ve saati

22 Ocak 2020 Saat:10:00

Sonuçların ilan tarihi

23 Ocak 2020

Asıl adayların kesin kayıt tarihleri

24-29 Ocak 2020

Yedek Aday İlan Tarihi

30 Ocak 2020

Yedek listeden kayıt yapmaya hak kazanan adayların kayıt tarihi

30-31 Ocak 2020

 

 

Giriş Sınavı Mehmet Emin Acar Kampüsünde İlahiyat Fakültesinde yapılacaktır.

İletişim Bilgileri: Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet Emin Acar Kampüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Kat: 2 Merkez/ŞIRNAK.Tel:04862164008 Dahili 1351- 1352

e-mail: lisanstuee@sirnak.edu.tr  Web Adresi: www.sirnak.edu.tr