ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANS ANABİLİM DALI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI

31 Aralık 2019, Salı

Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

        Başvuru Şartları

 1. Genel Şartlar
 2. Üniversitelerin ilgili Fakültelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finans, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bankacılık ve Finans, Sigortacılık veya Ekonometri bölümü lisans programlarının herhangi birisinden mezun olmak
 3. ALES sınavından eşit ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmak
 4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da askerlik için bir engel bulunmamak.
 5. İstenen Belgeler
 6. Nüfus cüzdanı (TC Kimlik Numaralı)
 7. Lisans diploması (Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış T.C. vatandaşı adayların YÖK başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar ise kesin kayıt tarihinde mezuniyet belgelerini veya üniversitelerden onaylı geçici mezuniyet belgesini ibraz etmek zorundadır. Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrencilerin kesin kayıtları yapılmayacaktır.)
 8. Not döküm belgesi (Not döküm belgesinde mezuniyet not ortalaması veya mezun olabilecek adayların başvuru esnasındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100'lük not sistemine göre alınmış olmalıdır. Ancak 100'lük sistem dışında not sistemi kullanan üniversitelerden mezun olan adayların varsa mezun oldukları üniversiteler 100'lük sistemdeki eşdeğer puanlarını gösterir belgeyi başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz etmeyenlerin not dönüştürme işlemi YÖK’ün belirlemiş olduğu eşdeğer tablolara göre yapılacaktır.)
 9. ALES sonuç belgesi (Süresi geçerli olan (5 yıl) bir ALES belgesi gerekmektedir. ALES yerine YÖK’ün kabul ettiği diğer sınavlardan ilan edilen düzeyin üzerinde alınan puanlar enstitü yönetim kurulunca kabul edilir.)
 10. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (Yabancı dil şartı bulunmamaktadır. Başvuru esnasında yabancı dil sınav sonuç belgesinin gönderilmesi halinde ön değerlendirmeye dahil edilecek; gönderilmemesi halinde ise dahil edilmeyecektir. YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının sonuçları kabul edilecektir.)
 11. Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için ilgili Askerlik Şubesi'nden alacakları (e devlet çıktısı kabul edilir) ‘Yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmalarında askerlik açısından sakınca yoktur’ ibaresi taşıyan belgeyi; askerliğini yapmış olanların ise durumlarını gösteren belgeyi yüklemeleri zorunludur)
 12. Vesikalık fotoğraf (Başvuru esnasında bir (1) adet; kesin kayıt esnasında ise beş (5) adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir.)
 13. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için ALES, yabancı dil, mezun olunan lisans bölümü şartı aranmamaktadır. Lisans diploması, transkript, özgeçmiş ve 1 adet (kesin kayıtta 5 adet daha) fotoğraf yeterlidir.
 14. Ön Değerlendirme
 15. Tezli yüksek lisans ön değerlendirme aşağıdaki puanlamaya göre hesaplanacaktır.
 16. İlgili ALES puanının %50’si
 17. Lisans mezuniyet not ortalamasının %35'i
 18. Varsa yabancı dil puanının yüzde 15'i
 19. Ön değerlendirme sonucunda yapılacak sıralamaya göre belirlenen kontenjanın 3 katı sayısında aday mülakat sınavına çağrılır.
 20. Ek Koşullar ve Bilgiler
 21. 2019-2020 dönemi Bahar Yarıyılı Uluslararası Ticaret ve Finans Tezli Yüksek Lisans kontenjanı yirmi üç (20 T.C. Vatandaşı, 3 Yabancı Uyruklu) kişidir.
 22. Bir öğrenci en fazla 1 (bir) adet tezli yüksek lisans programına başvurabilir.
 23. Kesin kayıtta belgelerin asılları veya noter tasdikli kopyaları gerekmektedir.
 24. Değerlendirmeler, başvuru esnasında ibraz edilen belgelere göre yapılacaktır. Belgelerin açık ve okunur olmaları gerekmektedir.
 25. Eksik belge yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 26. Kazanan öğrencilerin isim listeleri ve yedek aday listeleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü internet sayfasında ilan edilecektir.
 27. Sınav
 28. Sınav mülakat şeklinde yapılacaktır.
 29. Mülakat sınav puanı, jüri tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 30. Adayların mülakat sınavına girmeleri zorunlu olup sınava girmeyen aday değerlendirmeye alınmayacak ve başarısız sayılacaktır.
 31. Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü
 32.  Tezli yüksek lisans değerlendirme notu aşağıdaki puanlamaya göre hesaplanacaktır
 33. a.   ALES eşit ağırlık puanı veya eşdeğer sınav puanı %50’si
 34. Lisans not ortalamasının %20’si
 35. Mülakat sınav sonucunun %30’u alınarak hesaplanır.
 36. Değerlendirme notu olarak 100 üzerinden 60'ın altında not alanlar başarısız sayılır.

 

 1. Başvuru Ve Sınav Adresleri
 2. Başvurular Lisansüstü Eğitim Enstitüsü internet sayfası üzerinden yapılacaktır.
 3. Mülakat sınavı ilan edilen tarihte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında yapılacaktır.

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans

Kontenjan

 

 Uluslararası Ticaret ve FinansAnabilim Dalı

Aranan Koşullar:

1.Üniversitelerin ilgili Fakültelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finans, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bankacılık ve Finans, Sigortacılık veya Ekonometri bölümü lisans programlarının herhangi birisinden mezun olmak

2.ALES sınavından eşit ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmak

3.Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da askerlik için bir engel bulunmamak.

Toplam: (20 T.C Vatandaşı+3 Yabancı Uyruklu)

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 1. Sonuçların Açıklanması ve Kesin Kayıt Takvimi

Başvuru için:http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

 

 

Başvuru tarihi

30.12.2019-15.01.2020

Ön değerlendirme sonucu ilan tarihi

17 Ocak 2020

Sınav tarihi ve saati

22 Ocak 2020 Saat :10:00

Sonuçların ilan tarihi

23 Ocak 2020

Asıl adayların kesin kayıt tarihleri

24-29 Ocak 2020

Yedek Aday İlan Tarihi

30 Ocak 2020

Yedek listeden kayıt yapmaya hak kazanan adayların kayıt tarihi

30-31 Ocak 2020