Akademik Kadro

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÜNDOĞMUŞ

bgundogmus@sirnak.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Orhan ALDANMAZ

orhanaldanmaz@sirnak.edu.tr

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sami KALAYCI

samiklyc@sirnak.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Dr. Hikmet Selahaddin GEZİCİ

hgezici@sirnak.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Burak İYİEKİCİ

burakiyiekici@sirnak.edu.tr

Arş. Gör. Hüseyin AKSU

haksu@sirnak.edu.tr

Arş. Gör. Muhammet Cemal ŞAHİNOĞLU

mcsahinoglu@sirnak.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Nazım UYGUR

mnuygur@sirnak.edu.tr

Arş. Gör. Haluk KURTULUŞ

hkurtulus@sirnak.edu.tr

Arş. Gör. Dilek ÇELİK

dilekcelik@sirnak.edu.tr

Arş. Gör. Esra Nur KARAKUŞ

esranurkarakus@sirnak.edu.tr

Arş. Gör. Recep ELMAS

relmas@sirnak.edu.tr

(35. md. Uludağ Üniversitesi)

Arş. Gör. Mustafa Burak ÇELEBİ

mburakcelebi@sirnak.edu.tr

(35. md. Ankara Üniversitesi)

Arş. Gör. Hayati ÜNLÜ

hunlu@sirnak.edu.tr

(35. md. Ankara Üniversitesi)

  İlgili Başlıklar