2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Güncel Akademik ve Sınav Takvimi

 

20 Mayıs 2020, Çarşamba

Üniversitemiz Senatosu’nun 06.05.2020 tarihli ve 20/08-06 sayılı kararıyla, Covid-19 salgını etkilerinin devam etmesi nedeniyle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Programı Akademik Takviminin güncellenmesi görüşülmüş ve mücbir sebeplerden dolayı işlenemeyen teorik ve uygulamalı derslerin de aşağıda belirtilen akademik takvim kapsamında telafisinin yapılması kararlaştırılmıştır.

Duyurular

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Y ...
29 Temmuz Çarşamba, 2020