Yazılım ve Web Birimi

Yazılım & Web Birimi

 
 
Birim Hakkında
 
Üniversitemiz ana web sayfasının tasarımı ve geliştirilmesi, birimlere sağlanan web içerik yönetim sistemlerinin sağlanması, destek hizmetlerini yürüten Web ve Yazılım Birimi, ayrıca kurum içi ihtiyaç duyulan basit betiklerin kodlanması, web uygulamalarının hazırlanması ve birbirleri ile entegre edilmesi işlerinin yürütülmesini sağlamaktadır.
 
 
Birim Personeli
 
İrfan BUĞDAY Birim Sorumlusu irfanbugday@sirnak.edu.tr
Zait ŞENOL Mühendis zaitsenol@sirnak.edu.tr
Emin BAKIRCI Mühendis eminbakirci@sirnak.edu.tr
 
Birimin Sunduğu Hizmetler
  • Sirnak.edu.tr alan adına sahip web sitemizi ve alt birimlere ait web sitelerinin sorunsuz yayınlanması,
  • Web sunucularının kesintisiz çalışması,
  • Üniversitemiz web sayfasının  geliştirilmesi, kullanıcıların site yönetimi konusunda eğitimi,
  • Üniversitemizde yürütülen faaliyet ve etkinliklerin internet sitesi üzerinden duyurulmasını sağlama,
  • Üniversitemizdeki faaliyetlerin güncel bir şekilde haber olarak kullanıcılara ulaşmasını sağlama,
  • Üniversitede mevcut veri tabanlarına göre yeni yazılımlar geliştirme, satın alınacak yazılımların teknik şartnamelerini hazırlama,
  • Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda satın alacakları yazılımlara teknik danışmanlık yapmaktır.

  İlgili Başlıklar
 

Duyurular

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğ ...
02 Ocak Perşembe, 2014