HukukTürk Veritabanı Deneme Erişimi Açılmıştır

 

22 Ekim 2018, Pazartesi

 

     HukukTürk Veritabanı

Deneme Erişim Başlangıç ve Bitiş Tarih: 19 Ekim – 31 Aralık 2018

 

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

 

Erişim Linki:  www.hukukturk.com

 

Kullanma Klavuzu: http://www.hukukturk.com/kullanim-kilavuzu

 

 

Duyurular

Turkcell Firması’ndan Kütüphaneye ü ...
03 Temmuz Çarşamba, 2019