Tarihçe

 

17 Mayıs 2014, Cumartesi

 

Şırnak Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarihinde 5765 sayılı kanun ile kurulmuştur. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesinden, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Şırnak Meslek Yüksekokulu ile Cizre Meslek Yüksekokulundan, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşmaktadır.

Şırnak Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2009 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren fakülte, yüksekokulu ve meslek yüksekokulu öğrencileri, öğretim üyeleri ve idari personele, eğitim, Öğretim, araştırma faaliyetleri ve kütüphanede zamanlarını değerlendirmeleri için gerekli kütüphane materyali ve hizmetlerini sağlamayı amaç edinmiştir.

Her geçen gün akıl almaz boyutlara ulaşan bilginin artış hızıyla başa çıkabilmemizin gereklerini ve bu doğrultuda üniversitemizin sunduğu eğitimi desteklemek amacındadır.

 

Duyurular

VETİS - Kampüs Dışı Erişim Sistemi  ...
27 Ocak Pazartesi, 2020