Kullanıcı Kuralları

17 Mayıs 2013, Cuma

 

     KÜTÜPHANEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Üniversite dışı kullanıcılar kütüphaneden faydalanmak için Daire Başkanlığının iznine tabidir.

2. Kütüphane içerisinde başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulması yasaktır.

3. Grup çalışması yapılmamalıdır.

4. Kütüphanede bulunan materyallere zarar verenler veya bu materyalleri ödünç almadan dışarıya çıkarmaya çalışanlar hakkında yasal işlem yapılır.

5. Ödünç alınacak; yayında noksan, sayfa yırtık olup olmadığını kontrol edilip varsa kütüphaneciye bildirilmesi gerekir.

6. Kütüphanede yararlanmak üzere, raflardan aldığı yayını yerine koymayıp okuma masasının üzerine bırakılmalı veya sorumlu kütüphaneciye teslim edilmelidir.

7. Görevli tarafından sorulduğunda Üniversite kimlik kartı gösterilmelidir. Üniversite kimliği olmadan kitap ödünç işlemi yapılmaz.

8. Kütüphaneye girerken palto. çanta vb. eşyaların vestiyere bırakılması gerekmektedir.

9.  Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilemez.

10. Kütüphane çıkışında eldeki çanta ve kitapların istenildiğinde kontrol masasındaki görevliye gösterilmesi gerekir.

11. Kütüphaneye girerken cep telefonlarının kapalı tutulması zorunludur.

12. Kütüphane içerisinde günlük kontroller sırasında sahipsiz eşyalar toplanılmakta ve sorumluluk kabul edilmemektedir.

13. Kütüphanemizde telif haklarına uyulur.

14. Kurallara uymayan üyelerimizin üyelikleri iptal edilir. 

 

ÜYELİK İŞLEMİ

Üniversite kimlik kartı, üye olmak için yeterlidir. Üyelik, ücretsiz olarak yapılır, kullanıcıların üyelik hakkı üniversite ile ilişiği kesilene kadar geçerli sayılır. Ödünç Alma Hizmetinden ancak kütüphaneye üye olan kullanıcılarımız yararlanabilmektedir. Kütüphane koleksiyonundaki danışma niteliğinde olmayan basılı kaynaklardan, kullanma olanağı sağlanmaktadır. Ödünç alınan kitaplar kütüphaneye gelerek süresi uzatılabilir. Süresi dolduğu halde iade edilmeyen kitaplara belirlenen miktarda gecikme cezası uygulanmaktadır. Adres, telefon, e-posta değişikliklerinin Kütüphane Ödünç Verme Bölümüne bildirilmesi zorunludur.

Üniversitesi dışı kullanıcılar kütüphaneden kitap ödünç alamazlar ancak materyalleri kütüphane içinde kullanabilirler ve fotokopi hizmetinden yararlanabilirler. Kullanıcıların kütüphanenin kapanma saatlerinden en geç otuz dakika önce ödünç alma işlemlerini yaptırmaları gerekir. 

 

İLİŞİK KESME

Şırnak Üniversitesinden ilişkisini kesmek isteyen her kullanıcı, kütüphaneden üzerinde ödünç kitap (lar) ve para cezası olmadığına dair bir belge almak durumundadır. Akademik ve İdari Personelin herhangi bir nedenle; öğrenciler ise mezuniyet ya da herhangi bir nedenle üniversite ile ilişkisini kesmek isteyen her kullanıcı ödünç aldığı Kitabı (ları) iade ederek, ödemeleri gereken para cezası varsa ödeyerek Merkez Kütüphaneden "ilişiği yoktur" belgesi almak zorundadır. 

 

ÖDÜNÇ ALMA VERME HİZMETİ

Merkez kütüphanesinden Üniversite öğretim elemanları, idari personeli ve öğrencileri ödünç kitap alabilirler.

 

1. Üniversite Akademik personeli, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri 30 süreyle 5 kitap alabilir.

2. Üniversite Önlisans ve Lisans öğrencileri 21 gün süreyle 3 kitap alabilirler.

3. Üniversite İdarî personeli 21 gün süreyle 3 kitap alabilirler.

4. Ödünç alınan yayınlar başka bir kullanıcı tarafından istenmiyor ise ödünç süresi 1 kez uzatılabilir.

5. Gününde iade edilmeyen her yayın için günlük 50 krş para cezası uygulanır.

6. Geciktirilen her kitap için kullanıcının hanesine bir ceza puanı işler,100 ceza puanını dolduran kullanıcıların üyelikleri iptal (bloke) olur ve ödünç kitap verilmez.

7. Müracaat eserleri (sözlük, ansiklopedi, indeks vb.), süreli yayınlar, tezler, yazma ve nadir eserler kartografik (atlas, harita, maket vb.), materyaller ve mikro formlar, rezerv kitaplar, müzik notaları, ödünç verilemez.

8. Kaybedilen her kitap için; baskısı devam etmeyen ya da piyasada bulunamayan kitaplar için piyasa değerinin % 50 fazlası ücret eklenerek alınır. Basımı mevcut ise, aynı kitabın son baskısı temin edilmelidir.

9. Üzerinde gecikmiş kitap olan üyeler, bunları iade etmeden ve gecikme ücretini ödemeden ödünç kitap alamazlar.