Deneme Veritabanları

 


 

                                                        KRpia Korenoloji Çalışmaları Veritabanı

 

Deneme Erişimi: 26.05.2020-31.08.2020

 

·         Kore tarihi ve kültürü ile ilgili e-kaynaklar

·         Metin ve görsel içerikler

·         Tarih ve Coğrafya, Sanat, Edebiyat, Kültür, Doğa Bilimleri,

·         Sosyal Bilimler, Felsefe, Külliyatlar ve Sözlük bölümleri

·         Tam metin ve görsel arama

 

Erişim Linki: http://www.krpia.co.kr

 

 

                                                      DBpia Akademik e-Kaynak Veritabanı

 

Deneme Erişimi: 26.05.2020-31.08.2020

 

·         Güney Kore'de yayımlanan periyodik kaynaklar

·         2.500'den fazla dergi ve bildiri kitabı, 2,5 Milyon makale

·         560.000 İngilizce özet, 270.000 İngilizce makale

·         SCIE, Scopus, vb. indeksli dergiler

·         Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Doğa Bilimleri, Mühendislik, Tıp, Tarım, Sanat ve Spor bölümleri

·         Tam metin arama

·         İngilizce ve Korece kullanıcı arayüzü

 

Erişim Linki: http://www.dbpia.co.kr

 

 

                                    HUMANITIES SOURCE ULTIMATE

 

Deneme Erişimi: 21.04.2020/30.06.2020

 

Humanities Source Ultimate, binlerce tam metin dergiye, tam metin kitaba, indekslere, röportajlara, kitap incelemelerine ve daha birçok farklı formattaki kaynağa bir erişim sağlayan, beşeri bilimler disiplinleri için hazırlanmış en kapsamlı veri tabanıdır. İnsan ve toplum konularında dünyanın en itibarli ve hakemli dergilerini içerisinde bulunduran veri tabanı, dil, edebiyat, folklor, felsefe gibi konu başlığını içermekte olup, sayı ve içerik derinliği bakımından, bu alanlardaki diğer onlarca tüm kaynakları geride bırakmaktadır.

 

İçeriğinde;

 • 1.680’den fazla aktif tam metin dergi
 • 1.360’tan fazla hakemli tam metin dergi
 • 1020’den fazla gecikmesiz ve hakemli tam metin dergi
 • Web of Science ve Scopus’ta indekslenen 700’e yakın aktif tam metin dergi
 • Yüz binlerce makalenin bibliyografik kaydı

İçerdiği konulardan bazıları:

 • Arkeoloji
 • Antropoloji
 • Dans, Müzik, Film
 • Dil Bilimi
 • Din ve Teoloji
 • Edebiyat
 • Felsefe
 • Folklor
 • Gazetecilik
 • Güzel Sanatlar
 • İletişim Bilimi
 • Sahne Sanatları
 • Sanat
 • Tarih

    

Erişim Linki:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hsi

 


                                                 CINAHL COMPLETE

 

Deneme Erişimi: 21.04.2020/30.06.2020

 

CINAHL® indeksinde en çok okunan ve kullanılan, en kaliteli dergilerin bir çoğunu tam metin olarak erişime sunan CINAHL® Complete veri tabanı; hemşirelik, ebelik, hasta bakımı, destek sağlık bilimleri ve ilgili diğer tüm alanlar için yayımlanan temel dergileri içeren, bu disiplinler için hazırlanmış dünyadaki en kapsamlı tam metin veri tabanıdır. Hemşirelik ve ilgili sağlık disiplinlerini eksiksiz şekilde kapsayan veri tabanı, Critical Care Nurse, British Journal of Nursing, Journal of Trauma Nursing, International Journal of Nursing Education ve Online Journal of Issues in Nursing gibi en önde gelen dergilerin birçoğunu gecikmesiz ve tam metin olarak içermektedir. Tam metin arşiv kapsamı 1937’ye yıllara kadar uzanan CINAHL Complete, sunduğu hemşirelik, hasta bakımı ve benzer sağlık literatürü ile bu alanlara yönelik bölümleri bulunan üniversiteler için en temel kaynaktır.

 

İçeriğinde;

 • CINAHL veri tabanında indekslenen dergilerden 1.200’den fazlası için tam metin erişim
 • CINAHL indeksinin tamamını içeren 5.400’ün üzerinde dergi indeksi
 • 6 milyonun üzerinde kayıt
 • 1.500’ün üzerinde akademik dergi için taranabilir atıf kaydı
 • Yazarların bağlı olduğu kurumlar/kuruluşlar
 • 1937’li yıllara kadar uzanan tam metin arşivi

     

      Öne çıkan konular:

• 50’den fazla hemşirelik uzmanlığı

• Alternatif tıp

• Genel sağlık ve tıp

• Beslenme

• Dil ve konuşma patolojisi ve daha birçoğu

     

      Veri tabanı ile sağlanan ek kaynaklar:

• Sürekli eğitim modülleri

• Araştırma araçları

• Uygulama standartları

• Kanıta dayalı bakım dokümanları

• Hastalıklar için hızlı dersler

     

       Erişim Linki:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm

 

 

 

 

                      APPLIED SCIENCE & TECNOLOGY SOURCE ULTIMATE

 

Deneme Erişimi: 21.04.2020/30.06.2020

 

Applied Science & Technology Source Ultimate, önde gelen ticaret ve endüstri dergilerinden, profesyonel ve teknik dergilere; özel konulara odaklanan süreli yayınlardan, konferans bildirilerine ve çok daha fazlasına erişim sağlayan bilim, teknoloji ve biyomedikal disiplinleri için hazırlanmış en kapsamlı tam metin veri tabanıdır. Zengin ve geniş içeriği ile, bu alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini en iyi şekilde destekleyen veri tabanı, ilgili bölümlerdeki araştırmacıların ve öğrencilerin birincil danışma kaynağı konumundadır. 

 

İçeriğinde;

•    1.360’tan fazla aktif tam metin dergi

•    1.150’den fazla aktif ve hakemli tam metin dergi

•    910’dan fazla aktif, hakemli ve gecikmesiz tam metin dergi

•    Web of Science veya Scopus içerisinde indekslenen 690’dan fazla aktif tam metin dergi

 

Öne Çıkan Konular:

•    Bilgisayar Sistemleri

•    Bilgisayar Veri Tabanları & Yazılım

•    Biyomedikal

•    Enerji Kaynakları

•    Gıda & Gıda Endüstrisi

•    Kimya               

•    Makinalar

•    Mühendislik Disiplinleri

•    Robotik

•    Uzay Bilimi

•    Yapay Zekâ

 

Erişim Linki:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aps

 

 

 

 

                                              HUKUKTÜRK VERİTABANI

 

     Deneme Erişim Başlangıç ve Bitiş Tarih: 01 Nisan – 31 Temmuz 2020

 

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

 

Erişim Linki: www.hukukturk.com

 

 

 

 

 

 

Deneme erişimine açılmasını ya da üye olunması için istediğiniz veritabanlarını kütüphaneye bildiriniz.

İlgili Personellerimiz;

Kütüphaneci Ejder ÇINAR Bey'e ve Kütüphane e-mail adresimize ( kütüphane@sirnak.edu.tr )  e-posta olarak bildiriniz.

Tel: 04862164008 / Dahili: 1052

 

 

Duyurular

ANKOS Akademi Web Konserleri I ...
25 Haziran Perşembe, 2020