Başkanlığımızın Görevleri

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE YETKİLERİ

       Üniversitemiz Öğrenci işleri Daire Başkanlığının Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Karaname’nin 31.maddesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri ve yetkileri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

1.İstatistiki bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak.

2.Yatay Geçiş kontenjanlarını YÖK Başkanlığına ve Üniversite Rektörlüklerine bildirmek.

3.Dikey Geçiş Kontenjanlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirmek.

4.Yüksek Lisans ve Doktora ilanlarını Basın ilan kurumuna göndermek ve ilanını sağlamak.

5.Öğrencileri ilgilendiren Yönetmelik ve Yönerge değişikliklerini Senatoya sunup daha sonra yayınlamak     

6.Öğrenci harçlarına ilişkin duyuruları yapmak.

7.Burs ve kredi ile ilgili yazışmaları ve güncellemeleri yapmak.

8.Öğrencilerin stajları ile ilgili yazışmaları yapmak ve ilgili staj kontenjanlarını bildirmek.

9.ÖSYM kontenjanları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Bildirmek.

10.ÖSYM Başkanlığınca istenen istatistiki formları doldurularak ÖSYM Başkanlığına bildirmek.

11.Akademik Takvimi yayınlamak.

12.Kayıtların yapılacağı tarih ve kayıt yerlerini ÖSYM Başkanlığına bildirmek.

13.Kayıt yaptıran öğrencileri tespit edilerek ÖSYM başkanlığına açık kontenjanları bildirmek.

14.Özel yetenek Sınavını kazanarak kayıt yaptıran öğrencileri ÖSYM başkanlığına bildirmek.

15.Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerce hazırlana diplomaları kontrol edip kayıtlarını tutmak.

16.Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

17.Öğrenci otomasyonunda eksik ve yanlış girilen notları düzeltilmesi ders kaydı eksikliklerinin takibi ve düzeltilmesi gibi iş ve işlemleri yapmak.

18.Yabancı uyruklu öğrenci alımı ile ilgili işlemleri yapmak.

19.YÖK Başkanlığının Kurumsal İstatistik Veri Tabanı Programına öğrenci bilgilerini aktarmak.

20.Verilen diğer görevleri yapmak

  İlgili Başlıklar
 

Duyurular

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar ...
31 Aralık Pazartesi, 2018