Mevzuat

18 Mayıs 2012, Cuma

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına imkan sağlanması, gerek sağlık, gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, öğrencilerin ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 2880 sayılı değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuştur.

Bu sebeple Sağlık Kültür ve Spor Dairesi, üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim - öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama merkezidir.

Dairenin Yapısı ve Görevleri ;   

- Öğrencilerin her türlü sağlık hizmetlerini yürütmek ve sağlık merkezleri açmak.  

- Öğrencilerin yapacakları Güzel Sanatlar ve Spor alanlarındaki çalışmaları ve gösterileri düzenlemek, bu konuda finansal yardım yapmak

- Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım alanında yardımcı olacak hizmetlerde bulunmak.

- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözmeye çalışma

- Hizmet alanına giren alanlarda araştırma ve uygulamalar yapmak ve yaptırmak, gerekli gördüğü çalışmaları yayınlamak.

- Bütün bu  hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantini, okuma salonu ile öğrenci yurtları açmak, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salonları ve sahaları, kamp yerleri sağlamak, bu ve diğer tesisleri kurmak, kiralamak, işletmek veya başka kuruluşlar tarafından  işletilmesini sağlamak. Bu amaca yönelik olarak Üniversitenin diğer birimleri ve Üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaktadır.