Hassas Görevler

Hassas Görevler :
 
 
 İdari Personelin Özlük İşleri
 
 Başkanlığımız  kurumlar arası ve kurum içi günlü, ivedi ve gizli yazışmaları. 
 
 Başkanlığımız kurumlar arası, kurum içi uyum ve koordinasyonunun sağlanması.
 
 Başkanlığımız faaliyetlerin duyurulması açısından internet erişiminin üst düzeyde kullanımının sağlanması.  
 
 Başkanlığımız faaliyet raporlarının hazırlanması ve yayınlanması.
 
 Başkanlığımız bütçe planlarının hazırlanması.
 
 Yangında kurtarılacak öncelikli malzemelerin işlemlerinin yürütülmesi.
 
 Akademik Birimlerimize asılacak afişlerin ve her türlü yayının takip edilmesi.
 
 Üniversitemizin öğrenci ve personele sunmuş olduğu öğle yemeği hizmetlerinin takip ve kontrol işlemleri.

 

Duyurular

Covid 19 Pandemisinden Dolayı Uy ...
25 Ağustos Salı, 2020
Spor Tesisleri ...
17 Haziran Çarşamba, 2020
Spor Tesisleri  ...
01 Haziran Pazartesi, 2020
Merkezi Yemekhane ...
29 Mayıs Cuma, 2020