Personel Görev Dağılımı

 

 

T.C.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

ADI SOYADI

KADRO UNVANI

GÖREVLERİ

VEKALET ETME

 

Bayram ERDEMCİ

Şube Müdürü

1.        Maaş,  SGK girişleri ve KBSişlemleri.

2.        Personelin geçici ve sürekli görevyollukları.

3.        Yemek Hak edişlerininödenmesi.

4.        Stajyer öğrenciödemeleri.

5.        Fiş satımı ve tutanaklarıntutulması.

6.        Kantin İhaleleri ve sonrasıişlemler.

7.         Personel izin, rapor iş ve işlemlerinintakibi.

8.        Arşiv hizmetleri ile ilgili iş veişlemler.

9.        Daire Başkanlığı üzerinde Kurum içi veya Kurum dışı duyuru niteliğindeki yazıların duyurulması.

10.      Daire Başkanlığının diğer Birimlere yazacağı yazılar.

11.      Güz Turnuvaları ile ilgiliyazışmalar.

12.      Bahar ve Spor Şenlikleri ile ilgiliyazışmalar.

13.      Sivil             Savunma   ile     ilgili      planlama   ve yazışmalar.

14.      Daire               Başkanlığının      Web       sayfasının düzenlenmesi.

15.      Öğrenci kulüpleriyle ilgili iş veişlemler.

16.      Daire   Başkanının          vereceği diğer       işleri yapmak.

İbrahim KIRIMLI

 

İbrahim KIRIMLI

Şube Müdür V.

        1.Kantin ve Yemekİhaleleri ile ilgili iş ve işlemler.

        2. Misafirhane İle ilgili her türlü satın alma ve tahakkuk

            işlemlerini yapmak.

        3. Spor Kompleksleri ile ilgi iş ve işlemler.

        4. Daire Başkanının vereceği diğer işleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

Bayram ERDEMCİ

                                        SATIN ALMA İHALE VE TAHAKUK  BİRİMİ

Fikret ERTAŞ

Memur

1.        Hizmetlerin koordinasyonu ve çalışma ahenginin sağlanması.

2.        Yemekİhaleleri.

3.        Yemek Hak edişlerinin ödenmesi.

4.        Kantin İhaleleri ve sonrasıişlemler.

5.        Şube Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak.

 

Hasan BUDAK

 

 

 

 

 

 

 

Hasan BUDAK

Memur

1.        Personelin geçici ve sürekli görev yollukları.

2.        Stajyer öğrenci maaş ve SGK prim ödemeleri.

3.        Kısmi zamanlı öğrenci maaş ve SGK giriş işlemleri.

4.        Yemek hakedişleri ve kantin kira ödeme takibi.

5.        Şube Müdürünün vereceği diğer işlemleri yapmak.

Ali BULUT

 

Ali BULUT

Memur

1.        Yemek ve kantin ihale iş ve işlemleri. 

2.        Öğrenci harç iadeleri.

3.        Memur Maaş, SGK ve KBS işlemler

4.        Şube Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak.

 

 

 

 

 

Hasan BUDAK

Halil DEMİRCİ

Aşçı

1.        Yemek fişlerinin satımı.

2.        Misafirhanenin ambar iş ve işlemleri.

3.        Misafirhanenin günlük işlerinin takibi.

 

Rahmi AYDEMİR

Serhat SAYINYİĞİT

                                                                      TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ

Rahmi AYDEMİR

Memur

1.        Her türlü taşınırı usulüne gore kayıt altına almak.

2.        Taşınırların Mevzuata uygun terkin veya demirbaş işlemlerini yapmak.

3.        Depo ve ambarların taşınırların saklanmasına uygun hale getirmek.

4.        Yemek fişleri sayımı ve tutanaklarının tutulması

5.        Şube Müdürünün vereceği diğer işlemleri yapmak.

Ali BULUT

                                               KÜLTÜR SPOR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ

Akın YAŞAR

Memur

1.        Personel izin, rapor iş ve işlemlerinintakibi

2.        Arşiv hizmetleri ile ilgili iş veişlemler

3.        Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalar.

4.        Daire Başkanlığının diğer Birimlere yazacağı yazılar

5.        Daire       Başkanlığının      Web       sayfasının düzenlenmesi.

6.        Şube Müdürünün vereceği diğer işlemler.

 

Ayhan KAPLAN

 

Ayhan KAPLAN

Memur

1.        Sivil savunma ile ilgili planlama veyazışmalar.

2.        Güz turnuvaları ile ilgili yazışmalar.

3.        Bahar ve Spor şenlikleri ile ilgili yazışmalar.

4.        Öğrenci kulüpleri ile ilgili iş ve işlemler.

5.        Kültür merkezi ile ilgi iş ve işlemler.

6.        Şube Müdürünün vereceği diğer işlemler.

 

Akın YAŞAR

                                                                                                   SAĞLIKÜNİTESİ

Zehra SABUNCU

Hemşire

1.        Daire Başkanlığının sunacağı ilk yardımla ilgili işlemleri yerinegetirmek.

2.        Üniversite     yerleşkelerindeki     ecza dolaplarını takip ve kontrolünüsağlamak.

3.        Bahar ve Güz dönemi turnuvaları ve kültürel etkinliklerde sağlık hizmetivermek.

4.        Engelli birimi ile ilgi iş ve işlemler.

5.        Daire Başkanlığının verereceği diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

 

 

SOSYAL TESİSLER

Serhat SAYINYİĞİT

Bilg. İşlt.

1.        Sosyal tesislerin satın alma ve tahakkuk işlemleri

2.        Şube Müdürünün vereceği diğer işlemleri yapmak.

 

 

Sema DEMİRCİ

Hizmetli(Şirket Elemanı)

1.        Yemek hazırlama sevis hizmetleri.

2.        Şube Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 


Şube Müdürleri :  Bayram ERDEMCİ- İbrahim KIRIMLI

 

Memurlar           :  Her birimin memurları izinli veya raporlu oldukları zaman, birimdeki diğer memur vekâlet edecektir.

 

 

 

ADI-SOYADI / GÖREVİ

İMZA

Hazırlayan

Akın YAŞAR

 

Kontrol Eden

Bayram ERDEMCİ/Şube Müdürü

 

Onaylayan

Mehmet Emin KORKMAZ/Daire Başkanı

 

 

Duyurular

SPOR TESİSLERİ ...
04 Ekim Cuma, 2019