Personel Görev Dağılımı

T.C.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV ÇİZELGESİ
ADI-SOYADI KADRO UNVANI GÖREVLERİ VEKALET ETME
Bayram ERDEMCİ İdari İşler Şube Müdürü 1. Maaş,  SGK girişleri ve KBS işlemleri.
2. Personelin geçici ve sürekli görev yollukları.
3. Yemek Hak edişlerinin ödenmesi.
4. Stajyer öğrenci ve kısmi zamanlı öğrenci ödemeleri.
5. Personel izin, rapor iş ve işlemlerinin takibi.
6. Daire Başkanlığının Web sayfasının düzenlenmesi.
7. Daire Bşk.Taşınır Kontrol Yetkilisi.
8. Şube Müdürünün hizmet alanı ile ilgili iş ve işler.
9. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemler.
Mehmet Salih UĞUR
İbrahim KIRIMLI Sosyal Tesisler Şube Müdürü 1. Konukevi ve Sosyal Tesisler Misafirhanesi ile ilgili her türlü satın alma ve tahakkuk işlemlerini yapmak.
2. Şube Müdürünün hizmet alanı ile ilgili iş ve işleri yapmak.
3. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemler.
Abdulnasır BURAL
Cengiz ÇAM
Kültür Hizmetleri Şube Müdürü
1. Daire Başkanlığı üzerinde Kurum içi veya Kurum dışı duyuru niteliğindeki yazıların duyurulması.
2. Kapalı ve açık alanlarda stand açma ile  kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
3. 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinin işleyişi.
4. Milli bayram ve yas günlerinde bayrakların asılması takibini yapmak.
5. Şube Müdürünün hizmet alanı ile ilgili iş ve işleri yapmak.
6. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemler.
Mehmet Salih UĞUR
Abdulnasır BURAL Spor Tesisleri Şube Müdürü 1. Sportif faaliyetleri organize etmek.
2. Spor Kompleksleri (Spor salonu, yüzme havuzu, fitness, tenis kortları, halı saha vb. alanlar.) ile ilgili iş ve işlemler.
3. Üniversite spor kulübü ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
4. Şube Müdürünün hizmet alanı ile ilgili iş ve işleri yapmak.
5. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemler.
İbrahim KIRIMLI
Mehmet Salih UĞUR Sosyal Hizmetler Şube Müdürü 1. Yemekhane ve yemek ihalesi ile ilgili iş ve işlemler.
2. Personel yemek kartı ile ilgili iş ve işlemler
3. Kantin İhaleleri ve sonrası işlemler ile Gayrimenkul taşınmazlar ile ilgili iş ve işlemler.
4. Öğrenci kulüpleriyle ilgili iş ve işlemler.                                              5. Arşiv hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler.
6. Sivil Savunma ile ilgili planlama ve yazışmalar.                                7. Kalite yönetim birimi ile ilgili iş ve işlemler.              
8. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemler.
Bayram ERDEMCİ
SOSYAL HİZMETLER VE İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Akın YAŞAR Memur  1. Personel izin, rapor iş ve işlemlerinin takibi.
2. Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalar.
3. Daire Başkanlığının diğer Birimlere yazacağı yazılar.
4. Daire       Başkanlığının      Web       sayfasının düzenlenmesi.
5. Arşiv hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler.
6. Kısmi zamanlı öğrenci maaş ve SGK giriş işlemleri.
7. Öğrenci kulüpleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
8. Öğrenci harç iadeleri.
9. Personel SGK girişlerini yapmak.
10. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
Hasan BUDAK
Ali BULUT Memur  1. Yemek İhaleleri ile ilgili iş ve işlemler.
2. Memur Maaş, SGK ve KBS işlemler
3. Doğrudan teminler.
4. Öğrenci ve Personel yemek fişlerini satmak.
5. Öğrenci yollukları ile ilgili işleri yapmak.
6. Yemek tutanaklarının tutulması ve hak edişlerinin ödenmesi.
7. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
Hasan BUDAK
Hasan BUDAK Bilgisayar İşletmeni 1. Stajyer öğrenci SGK prim ödemeleri.
2. Öğrencilerin Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı ödemeleri yapmak.
3. Kantin ve Gayrimenkul taşınmazlar ile ilgili ihaleleri yapmak, iş ve işlemleri takip etmek.
4. Personelin geçici ve sürekli görev yollukları.
5. Öğrenci ve Personel yemek fişlerini satmak.
6. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
Ali BULUT
Nur Nida YILMAZ Psikolog 1. Üniversitemiz personel ve örencilerinde görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi psikolojik süreçlerini incelemek.
2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
 
Zehra SABUNCU Hemşire 1. Daire Başkanlığının sunacağı ilk yardımla ilgili işlemleri yerine getirmek.
2. Üniversite     yerleşkelerindeki     ecza dolaplarını takip ve kontrolünü sağlamak.
3. Sportif faaliyetler ile ilgili sağlık hizmeti vermek.
4. Engelli birimi ile ilgi iş ve işlemler.
5. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
 
Mehmet BAYIK Memur 1. Merkez Kampüs Yemekhanesindekiş iş ve işlemleri takip etmek.
2. Merkez Kampüsteki Üniversite kitap satış yerindeki iş ve işlemleri takip etmek.
3. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
 
Erdal KALAY Kadrolu İşçi 1. Daire Başkanlığında temizlik işlerini yürütmek                                    2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.  
KÜLTÜR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sezai AYDIN Tekniker 1. Merkezi Yemekhane turnike sistemi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve personel yemek kartı ile ilgili iş ve işlemler
2. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezindeki teknik iş ve işlemleri yapmak.
3. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
Şeyhmus DEMİRTAŞ
Şeyhmus DEMİRTAŞ Tekniker 1. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi, Yemekhane ile Konukevinin teknik iş ve işlemlerini yapmak.
2. Milli bayram ve yas günlerinde bayrakları asmak ve 15 günde bir değişimini yapmak.
3. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
Sezai AYDIN
Seyfettin ÜCÜN Hizmetli 1. Kültür merkezi bodrum kat, 1. Kat, bina çevresi, çatı ve sığınak sorumluluğu                                                                                          2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler. Remzi YALÇIN
Remzi YALÇIN Hizmetli 1. Kültür merkezi zemin kat, 2. Kat, bina çevresi, çatı ve sığınak sorumluluğu                                                                                            2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler. Seyfettin ÜCÜN
SPOR TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Ayhan KAPLAN Memur 1. İdariye ait iş ve işlemleri yapmak.
2. Spor tesisleri bünyesinde çalışan personelin yönetim ve kontrolünü yapmak.
3. Personel izinlerinin takibini yapmak.
4. Spor tesisleri binasının bakım ve temizlik kontrolünü yapmak ve sürekliliği sağlamak.
5. Spor tesisleri ile ilgili mali işlerin yapılması ve devamlılığın sağlanması.
6. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
Nazmi DUYGU
Nazmi DUYGU Bilgisayar İşletmeni 1. Spor organizasyonlarının yazışma ve uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
2. Şırnak Üniversitesi Spor Kulübü Derneğinin Sekretarya ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
3. Spor federasyonları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
4. Spor tesisleri binasının bakım ve temizlik kontrolünü yapmak ve sürekliliği sağlamak.
5. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
Ayhan KAPLAN
Osman KIZIL Hizmetli 1. Gece nöbetindeki halı sahaların sevk ve idaresini yapmak ve sahaların temizlik işlerini yürütmekle sorumludur.
2. Binanın 1. katında bulunan lavaboların genel temizliğini yapmak, halı sahaya ait soyunma odalarının temizlenmesi.
3. Halı saha ile fitness ücretlerinin alınması ve randevu çizelgesini takip etmek.
4. Geceleyin binanın açık kalan ışıklarını söndürmek, tesise ait diğer alanları ile binanın açık kalan kapılarını kilitlemek, binanın zemin katında bulunan musluk ve vanaların kontrolünü yapmak, herhangi bir sorun ve tehlike olduğunda anında yetkililere bildirmek.
5. Dışarıda bulunan her iki halı sahaların çevre temizliğini yapmak.
6. Her vardiya personeli diğer vardiya personeline ilgili bölümleri temiz bir şekilde teslim etmesi.
7. Günlük (Z) raporunun çıkarılması ve ilgili Memurumuza teslim edilmesini sağlamak.
8. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
Mehmet ÖLMEZ
Mehmet ÖLMEZ Hizmetli 1. Gece nöbetindeki halı sahaların sevk ve idaresini yapmak ve sahaların temizlik işlerini yürütmekle sorumludur.
2. Binanın 1. katında bulunan lavaboların genel temizliğini yapmak.
3. Halı saha ile fitness ücretlerinin alınması ve randevu çizelgesini takip etmek.
4. Geceleyin binanın açık kalan ışıklarını söndürmek, tesise ait diğer alanları ile binanın açık kalan kapılarını kilitlemek, binanın zemin katında bulunan musluk ve vanaların kontrolünü yapmak, herhangi bir sorun ve tehlike olduğunda anında yetkililere bildirmek.
5. Dışarıda bulunan her iki halı sahaların çevre temizliğini yapmak.
6. Her vardiya personeli diğer vardiya personeline ilgili bölümleri temiz bir şekilde teslim etmesi.
7. Günlük (Z) raporunun çıkarılması ve ilgili Memurumuza teslim edilmesini sağlamak.
8. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.

 
Osman KIZIL
Nevzat UCE Hizmetli 1. Hafta içi 08-17.00 saatleri arası resepsiyonda oturmak, gelen müşterilere bilgi vermek ve yönlendirmek.
2. Fitness, kapalı spor salonu, tenis kortları, sentetik saha ve halı sahalara giren müşterilerin giriş ve çıkışlarını takip etmek ve pos makinesi ile ücret alınmasını sağlamak ve ücret fişlerini ilgili memura teslim etmek.
3. Spor tesislerine ait telefona bakmak, gerekli iş ve işlemleri yapmak.
4. Evrak ile ilgili getirme-gönderme işlerini yapmak.
5. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
 
İsa ACAR Hizmet Alımı 1. Havuz erkek günlerinde (Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi) 15.00-23.00 saatleri arasında resepsiyona bakmak, gelen müşterilerin giriş-çıkış işlemlerini yapmak, gerekli formları doldurtmak ve yönlendirmek.
Mevcut temizlik işlerinin yapılması.
2. Pos cihazına para aktarma işlemlerini yapmak günlük  (Z) raporunun çıkarılması ve ilgili personele teslim edilmesini sağlamak.
3. Fitness salonun temizliği ve üyelerin takibinin yapılması.
4. Kapalı spor salonu ve tenis kortlarına gelen müşterilerle ilgilenmek ve ücretlerin alınması.
5. Fitness salonu ve kapalı spor salonuna bağlı soyunma odalarının temizliği.
6. Yer temizleme makinesi ile yerleri temizlemek, kat tuvaletlerinin temizlenmesi.
7. Kapalı spor salonuna ait alan ve tribünlerin temizlenmesi.
8. Havuz erkek günleri dışında Salı günü çalışmak ve boş saatlerde resepsiyonda bakmak.
9. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
Salih UĞUR
Salih UĞUR Hizmet Alımı 1. Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri çalışmak.
2. Spor tesisleri binasının çevre düzenlemesi, temizliği ve bahçe işlerinin yapılması.
3. Spor tesisleri binası ile ilgili her türlü tamir işlerinin yapılması.
4. Hafta sonlarında kapalı spor salonu, fitness salonu, havuz, halı saha ve tenis kortlarına gelen müşterilerle ilgilenmek,  ücretlerin alınması ve takiplerinin yapılması.
5. Gerekli görüldüğünde yer temizleme makinesi ile yerleri temizlemek.
6. Yangın ve su taşmasının önlenmesi için Binanın bodrum katında bulunan vana ve elektrik tesisatlarını kontrol edilmesi.
7. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
 
Mehmet Emin SATAN Hizmet Alımı 1. Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri çalışmak.
2. Diğer iş günlerinde Şube müdürü ve diğer personel odalarının temizlenmesi ve havalandırılması.
3. Dersliğin temizlenmesi.
4. Ana giriş önü ve ana giriş kapı camlarının temizlenmesi.
5. Mutfağın temiz tutulması, gelen misafirlere ikramda bulunması.
6. Erkek fitness salonu ve kapalı spor salonuna bağlı soyunma odalarının temizliği.
7. Kat tuvaletlerinin temizlenmesi ve takiplerinin yapılması.
8. Fitness salonun temizlenmesi.
9. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
 
İbrahim GÜLENÇ Hizmet Alımı 1. Havuz kurallarını müşteriye bildirmek ve pos cihazına para aktarma işlemlerini yapmak günlük  (Z) raporunun çıkarılması ve ilgili Memurumuza teslim edilmesini sağlamak.
2. Havuza ait soyunma odalarının temizliğini yapmak.
3. Havuz alanının temizliği ve suyun hijyen olunmasını sağlamak.
4. Bodrum katında bulunan havuz vanaları ile borularının kontrolünü sağlamak ve su denge tankının takibini yapmak.
5. Havuz işlerinin bitmesine müteakiben  açık bulunan ışıkların söndürülmesi ve kapıların kilitlenmesini sağlamak.
6. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma yönetmeliğine göre görev ev sorumluklarını yerine getirmek.
7.Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
 
Azime SAÇAN Hizmet Alımı 1. Havuz kurallarını müşteriye bildirmek ve pos cihazına para aktarma işlemlerini yapmak günlük  (Z) raporunun çıkarılması ve ilgili Memurumuza teslim edilmesini sağlamak.
2. Havuza ait soyunma odalarının temizliğini yapmak.
3. Havuz alanının temizliği ve suyun hijyen olunmasını sağlamak.
4. Bodrum katında bulunan havuz vanaları ile borularının kontrolünü sağlamak ve su denge tankının takibini yapmak.
5. Havuz işlerinin bitmesine müteakiben açık bulunan ışıkların söndürülmesi ve kapıların kilitlenmesini sağlamak.
6. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma yönetmeliğine göre görev ev sorumluklarını yerine getirmek.
7. Kadın fiteness salonun temizlenmesi.
8. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler..
 
SOSYAL TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Zafer SABAH Şef V.  1. Konukevi ile ilgili her türlü satın alma ve tahakkuk işlemlerini yapmak.
2. Sosyal Tesisler Misafirhanesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
3. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
 
Sema PERÇİN DEMİRCİ Memur 1. Toki 15. Blok Misafirhanesinde resepsiyon işlerini yürütmek.
2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler
 
Süleyman DERNEK Bilgisayar İşletmeni 1. Merkez Kampüs Konukevi resepsiyon işlerini yürütmek.
2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler
Rahmi AYDEMİR
Rahmi AYDEMİR Memur 1. Her türlü taşınırı usulüne göre kayıt altına almak.                            2. Taşınırların Mevzuata uygun terkin veya demirbaş işlemlerini yapmak.                                                                                                3. Depo ve ambarların taşınırların saklanmasına uygun hale getirmek                                                                                                   4. Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi.                                5. Merkez Kampüsteki Konukevinde resepsiyon işlerini yürütmek          6. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler. Süleyman DERNEK
Cemal OLAŞ Hizmetli 1. Konukevi teknik, tamir ve bakım işleri                                                2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.  
Halime BABAT Hizmetli 1. Toki misafirhane resepsiyon ve genel
sorumluluğu                                                                                          2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler.
 
Kerem TUNÇ Hizmetli 1. Konukevi teknik, tamir ve bakım işleri                                                2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler  
Ezdin SAKÇİ Hizmetli 1. Toki misafirhane resepsiyon ve genel
sorumluluğu                                                                                          2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler
 
Şefik YILDIRIM Hizmetli 1. Toki misafirhane resepsiyon ve genel
sorumluluğu                                                                                          2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler
 
Şükrü GEÇER Hizmetli 1. Konukevi resepsiyon                                                                        2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler  
Zehra SEVEN Kadrolu İşçi 1. Toki misafirhanesi kat görevlisi                                                            2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler  
Ahmet Doğan BİRLİK Kadrolu İşçi 1. Konukevi çevre temizliği                                                                    2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler  
Leyla ÇAPAR Hizmet Alımı 1. Konukevi lobi, çay ocağı temizliği                                                        2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler
                                                
 
Aycan SAKUR Hizmet Alımı 1. Toki misafirhanesi kat görevlisi                                                          2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler  
Gurbet KABUL Hizmet Alımı 1. Toki misafirhane resepsiyon ve genel
sorumluluğu                                                                                          2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler
 
Kader OSLU Hizmet Alımı 1. Toki misafirhanesi kat görevlisi                                                          2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler  
Saadet ACAR Hizmet Alımı 1. Konukevi 1. kat temizliği                                                                    2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler 
                                                           
 
Faysal BUDAK Hizmet Alımı 1. Hayvan Bakıcısı                                                                               . 2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler  
Gülistan SUNAR Hizmet Alımı 1. Konukevi 2. kat temizliği                                                                    2. Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer işler 
                                                 
 

 

Duyurular

ÇORBA-POĞAÇA İKRAMI ...
10 Aralık Salı, 2019