Logistics Program

MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEPARTMENT

LOGISTICS PROGRAM

ACADEMIC STAFF

 Dr. Öğretim Üyesi Erkan UZUN

Lojistik Programı
 Lisans  Niğde Üniversitesi – İİBF İşletme Bölümü
 Yüksek Lisans  Niğde Üniversitesi – SBE Muhasebe ve Finansman
 Doktora  Niğde Üniversitesi – SBE Muhasebe ve Finansman  
 Telefon  0 (486) 216 1131
 E-mail  erkanuzun@sirnak.edu.tr
Akademik CV için tıklayınız

 

 Öğr. Gör. Zekeriya YILMAZ

Lojistik Programı
 Lisans  Yüzüncü Yıl Üniversitesi – İİBF İşletme Bölümü
 Yüksek Lisans  Yüzüncü Yıl Üniversitesi – SBE İşletme
 Doktora                                                                                                           
 Telefon  0(486) 216 3134
 E-mail  zekeriyayilmaz@sirnak.edu.tr
Akademik CV İçin Tıklayınız
 

 

 Öğr. Gör. Talha BAYIR

Lojistik Programı
 Lisans  Anadolu Üniversitesi – İİBF İşletme Bölümü
 Yüksek Lisans  Anadolu Üniversitesi – SBE Pazarlama
 Doktora                                                                                                           
 Telefon  0(486) 216 1134
 E-mail  talhabayır@sirnak.edu.tr
Akademik CV için tıklayınız
 

 

Announcements

Olumsuz Hava Şartlarına İlişkin Duy ...
13 February Thursday, 2020