Ana Sayfa
Ana Sayfa  >  Değerler ve Etik İlkeler

Genel Bilgiler

Rektörümüzün Mesajı

Misyon ve Vizyon

Değerler ve Etik İlkeler

Logomuz

Tanıtım Katalogu

Stratejik Plan

Faaliyet Raporu

 

Temel Değerlerimiz

 • Şeffaflık
 • Özgürlük
 • Özgünlük
 • Adalet ve Eşitlik
 • Bilimsellik
 • Evrensellik
 • Yenilikçilik
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • Paylaşımcılık ve Katılımcılık
 • Kalite Odaklılık
 • Bölge, Ülke ve Dünya Sorunlarına Duyarlılık
 • İnsan Haklarına ve Çevreye Saygılı Olmak

Etik İlkelerimiz

 • İnsan İlişkilerinde Kamu Haklarına Saygı, İyi Niyet ve Saygınlığa Özen Gösterme
 • Cinsiyet, Din, Mezhep, Irk, Etnik Köken Gibi Her Türlü Ayrımcılıktan Kaçınma
 • Üniversitede Her Konuda Özgür Tartışma Ortamını Sağlama
 • Üniversite Faaliyetlerinde Kişisel ve Fikri Haklara Saygı Gösterme
 • Koşullar Ne Olursa Olsun Bilimsel Gelişme Sürecini Destekleme
 • Bütün İlişkilerde Her Zaman Saygı ve Nezaket Kuralları Çerçevesinde Davranma
 • Bilgi Edinme Hakkı Çerçevesinde Paydaşları Bilgilendirme
 • Üniversite Kaynaklarının Yerinde, Zamanında, Amacına Uygun ve Verimli Olarak Kullanılması
 • Üniversitemizin Faaliyet Gösterdiği Her Alanda Performansının Sürekli İyileşmesi İçin Çalışma
 • Üniversitemizle İlgili Her Türlü İşlemde Yürürlükteki Yasaları Gözetme

Untitled Document
 • Genel Bilgiler
 • Rektörümüzün Mesajı
 • Misyon ve Vizyon
 • Değerler ve Etik İlkeler
 • Logomuz
 • Aday Öğrenci
 • Stratejik Plan
 • Faaliyet Raporu
 • Öğrenci Bilgi Sistemi
 • Öğrenci İşleri
 • Sağlık Kültür ve Spor Hizmetleri
 • İnternet Şifre Talebi
 • Kütüphane Hizmetleri
 • Kayıt Yenileme İşlemleri
 • Akademik Takvim
 • İlk Kayıt İşlemleri
 • E-Posta
 • Daire Başkanlıkları
 • ÖBS
 • EBYS
 • Ulaşım
 • Akademik Birimler
 • PBS
 • İletişim
 • ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet Emin Acar Kampüsü 73000 Şırnak - Türkiye (0486) 216 82 41 KEP: sirnakuniversitesi@hs01.kep.tr Bilgi Edinme