Koronavirüs (Covid-19) Güncel Bilgilendirme

T. C.ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KORONAVİRÜS KRİZ YÖNETİM MERKEZİ (KOV-KOM)

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusu gereğince, korona virüsü ile mücadele sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 17.03.2020 tarihinde toplanan komisyonumuz, Üniversitemizde uygulanmak üzere aşağıdaki kararları almıştır.

 

S.N.

KARAR

SORUMLU

 

1

YÖK duyurusunun 13. Maddesinde belirtilen personelin ve öğrencilerin

iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesi çalışmalarının yürütülmesi ve çalışmanın sonucunun komisyonumuza bildirmesi

Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

2

YÖK duyurusunun 1. ve 2.maddesinde sayılan kişilerin izinli sayılmışolması

kapsamında “beyana güven” ilkesinin esas alınması, sürecin sonunda ilgili personelden kanıt istenmesi

Dekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları

 

 

3

YÖK duyurusunun 2. maddesinde yer alan okul öncesi ve ilkokulda çocuğu bulunan kadın akademik, idari ve destek hizmetleri personelinin yıllık izin

taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izni kullanma talebinin, hizmetlerin yürütülmesi durumu dikkate alınarak, birim

amirleri tarafından değerlendirilmesi

 

Dekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları

 

 

4

YÖK duyurusunun 4. maddesi gereğince tüm eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları; çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün

yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya

kadar iptal edilmesi

 

Dekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları

 

5

YÖK duyurusunun 5. ve 6.maddeleri gereğince örgün eğitim programlarına

devam eden tüm ön lisans, lisans, lisans üstü eğitim ile staj ve uygulamalı eğitimlere ara verilmesi

 

Tüm Akademik Birimler

 

6

Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, lisansüstü programlarda yapılacak

her türlü savunma, tez izleme, doktora yeterlilik gibi toplantılara ara verilmesi

 

Tüm Akademik Birimler

7

Kantin, çay ocağı, yemekhane, kütüphane, okuma salonu, kapalı spor tesisi,

konferans salonu, kreş, yüzme havuzu hizmetine ara verilmesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

8

Akdemik ve idari birimlerde yapılması planlanan her türlü idari ve akademik toplantının mümkün mertebe iptal edilmesi veya ertelenmesi; zorunlu

hallerde ise toplantıların iletişim araçları üzerinden yapılması,

Dekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları

 

9

Yurt dışında bulunan öğrenci ve personel ile bunların muhtemel dönüş

tarihlerinin tespit edilmesi ve döndükten sonra 14 gün karantinaya alınması sürecinin ilgili birimlerce takip edilmesi

Dış İlişkiler Eğitim Koordinatörlüğü

 

10

Her birim için, alınan tedbirleri takip edecek bir üst yönetici tanımlanması ve tanımlanan yöneticinin erişim bilgilerinin birimin bütün personeline

bildirilmesi ve tanımlanan yöneticinin 7/24 erişilebilir olması

Dekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları

 

11

Odaların havalandırılması sorumluluğu oda sahiplerinde olmak üzere, her binada ortak kullanım alanlarını belli periyotlarla havalandırmak için destek

hizmetleri personelinin görevlendirilmesi

Dekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları

 

 

12

Oda/bina temizliklerinde kapı kolları, klavyeler, musluklar, asansör düğmelerinin dezenfektan malzeme ile temizlenmesi ve bu işleminin yer ve saatinin arşivlenmek üzere not edilmesi; ayrıca kullanılmayan tuvalet ve

lavaboların kapalı tutulması, kullanılanların lavabo, kapı ve musluklarının

saat başı dezenfekte edilmesi ve bu uygulamanın imzayla kanıtlanması

 

Dekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları

 

13

Halen yurt dışında olan ve gidip dönecek olan öğrenci ve personelin mobilite

plan ve programlarının, Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili hazırladığı standart form uygun olarak istenmesi

Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

14

Sosyal tesisteki hijyen ve dezenfektasyon hizmetinin maksimum düzeye

çıkarılması ve bu çabanın hizmet alıcılar için görünür kılınması

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

15

Korona virüsten korunmayı içeren ve ilgili kamu kurumları veya akademik kurumlarca hazırlanan video, slayt, afiş, broşür gibi materyallerin bütün

dijital ortamlarımızda yayımlanması

Dekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

16

Her düzeyde çalışanımızın konuyu hafife alan ve/veya panik yaratan yorum

ve değerlendirmelerden imtina etmesi

Tüm Birimler

 

17

Konuyla ilgili bilgilerin bulunabileceği ulusal/uluslararası elektronik kaynakların linklerinin bir mesajla/eposta ile bütün personele veöğrencilere

gönderilmesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı

 

18

Sürecin uzayabileceği ihtimaline binaen uzaktan eğitimin altyapının

güçlendirilmesi, idari ve akademik personelin buna hazırlanması (Her türlü Eğitim Materyali)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Akademik Birimler

 

19

Kampüse yolcu taşıyan araçların hijyen durumlarının değerlendirilmesi ve gerekirse sürücülerin eğitilmesi hususunda ilgili taraflardan talepte

bulunulması

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

20

Olası hukuki sonuçlar dikkate alınarak konu hakkında yapılan bütün

çalışmaların raporlanması ve arşivlenmesi

Dekanlıklar, Müdürlükler,

Daire Başkanlıkları

 

21

Eğitime ara verilmiş olmasının bir tatil değil bir koruma tedbiri olduğu, bu nedenle gerekli uyarılara uyulması gerektiği hususunda bütün öğrencilere kısa mesaj yazılması

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


      Yök nezdinde ve kurum içinde, yukarıda yazılı kararların icrasından Üniversitemiz KOV-KOM Başkanı Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK sorumludur.

      Komisyonda görevli personelin, KOV-KOM Başkanı Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK ile koordine halinde çalışmaları ve ortaya çıkan yeni durumları anlık takip ederek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaları gerekmektedir.

 

Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN

Rektör