Misyon ve Vizyon

ŞÜTAM-Lab Misyonu:

Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma Merkez (ŞÜTAM) Laboratuvarı;  Türkiye'nin ve özellikle Güneydoğu Anadolu Üniversitelerinin, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin, kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek ve ihtiyaç duydukları test, ölçüm ve analizleri ileri düzeyde cihazlar ve teknoloji ile karşılamaktır. Ayrıca ŞÜTAM Lab.,  eğitimli, deneyimli ve nitelikli çalışanlarının yanı sıra altyapısı ve laboratuvar olanakları ile alanında yerel ve bölgesel düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış ve bölgenin önder laboratuvarı olmak ve geliştirmek amacıyla sürekli gelişme anlayışını benimsemiştir.

 

ŞÜTAM-Lab Vizyonu:

Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma Merkez (ŞÜTAM) Laboratuvarı; kurduğu altyapı ile sürdürebilirliğini sağlayarak bilim ve teknolojinin gelişmesi için gerekli ileri düzeyde araştırmalara olanak tanımak ve üniversiteler, kamu ve özel sektörlere hizmet vermek, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğine (KÜSİ) destek vererek, bu alanda yerel ve bölgesel iş birliğinin kuvvetlenmesine ve böylece bölgemizin rekabet gücünün arttırılmasına, kalkınmasının hızlandırılmasına ve insan yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunan projeleriyle Bilim ve Teknoloji Merkezi olmayı hedeflemektedir.