Numune Kabul Şartları

Müşteri numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde ŞÜTAM-LAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.

 Genel Numune Kabul Şartları

1-Numunelerin ŞÜTAM-LAB’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.

2-MALDI-TOF analizi için en az 10 gün önceden başvuru yapılmalıdır.

3-Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.

4-Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler hacimlerine ve özelliklerine uygun olacak şekilde tercihen polipropilen kaplarda veya cam kaplarda ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.

5-Numunelerin yüzeyleri tozlardan arındırılmış olmalıdır aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir. Numunelerin analiz yapılacak olan tarafları üst tarafa gelecek şekilde kaplara konulmalıdır.

6-Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

7-Deney İstek Formu doldurulmuş olmalıdır ve numune ile birlikte getirilmelidir.

8-Tahmini analiz süresi 10 gündür.