SİLOPİ TERMİK SANTRALİ SAHA İNCELEMESİ VE TESİS ZİYARETİ

 

SİLOPİ TERMİK SANTRALİ SAHA İNCELEMESİ VE TESİS ZİYARETİ

Yerli kömürün desteklenmesi, istihdama dönüştürülmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla alınan yatırım kararı çerçevesinde, 2003 Yılında Silopi Asfaltit Sahası Harbul ve Silopi filonları T.K.İ. tarafından açılan ihale neticesinde rödovans karşılığı Ciner Grubu tarafından alınmıştır.

İhale neticesinde satışın gerçekleşmesi ile termik santral kurulması için gerekli çalışmalar 2003 yılında başlatılmıştır. Kurulacak termik santral tesisinde öncelikli hedeflerin; yöre ile barışık, paylaşımcı ve çevreci bir santral olması ile birliktebölgeye kazandırılarak istihdam sağlaması amaçlanmıştır.

Maden saha sorumlusu Mehdi YILDIRIM tarafından alınan bilgilere göre, 2008 yılında Silopi Asfaltit işlemelerinde madencilik faaliyetleri ağustos ayı itibari ile başlamıştır. Sayın YILDIRIM, maden sahasının açık maden işletmeciliği yöntemi esası ile işletilmekte olduğunu ve sahanın önemli iki bölge, Harbul ve Silopi filonu, esaslı çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtmiştir.

 

Yapılan saha çalışmaları ve maden rezervi analizleri sonrasında, termik santral yeri olarak Şırnak ili Silopi ilçesi sınırları dâhilinde bulunan Görümlü ve Çalışkan Köyleri arasındaki bölge belirlenmiştir. Bölgede, santrali besleyecek zengin asfaltit damarlarının tespit edilmesi ile 135 MW Kurulu gücündeki 1. Ünitenin kurulumu için 2004 yılında üretim lisansı alınmıştır.

Silopi termik santralinde kapasite denemeleri sonucunda başarıya ulaşan 1.ünitenin zamanla yetersiz kalması, taleplere yeterince cevap verememesi üzerine, aynı sahada 2 yeni 135 MW’lık ünitenin kurulumuna karar verilmiştir.

Yeni ünitelerin inşaat ve montaj çalışmaları 2014 yılında tamamlanmıştır. 2. Ünitenin Mayıs 2015’de, 3. Ünitenin ise Aralık 2015’de E.T.K.B. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde Geçici Kabulleri yapılmış ve üniteler ticari işletmeye geçmiştir.

TRC3 bölgesinin diğer önemli kuruluşlarından biri olan Şırnak Üniversitesi bünyesinde, 2010 yılında başlayan ve halen devam etmekte olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi kapsamında kurulacak “Katı Yakıt Analiz Laboratuvarı Birimi” bölgeden, özellikle de santralden gelecek analiz taleplerine cevap verme amacıyla yatırımlarına devam etmektedir. Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma Merkez Laboratuvarı ve olarak gerçekleştirdiğimiz teknik inceleme gezisi ile TRC3 bölgesinin en önemli sanayi yatırımlarından olan “Silopi Termik Santrali”hakkında bilgi alma ve yakından inceleme fırsatı bulduk.

Üniversitemizin önemli birimleri ile gerçekleşen ziyaretimizde, termik santral katı yakıt analiz laboratuarı ve su analiz laboratuarlarının incelemesi yapılmış, laboratuarda kullanılan cihazlar ve teknikler tespit edilmiştir. Laboratuar sorumlusu Duygu ELEROĞLU hanımefendi ile yapılan görüşmelerde, genel anlamda talep edilen testlerin neler olduğu, hangi sıkılıkta talep edildiği bilgisi alınmıştır.

 

Sayın ELEROĞLU eşliğinde termik santralde faaliyet gösteren su analiz laboratuarı incelenmiştir. Su analiz laboratuarında görevli, Tahir Kilüken, Bayar Şengil ve Kayhan Ökten ile yoğunlaştıkları analizler hakkında bilgi alınmıştır. Görevli laborantlar tesiste kullanılan soğutma suyunda Ph, sertlik, iletkenlik, P-alkalite, M-alkalite, silis tayinlerini gerçekleştirdiklerini beyan ettiler.

Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma Merkez Laboratuarı, Katı Yakıt Analiz Birimi Sayın Dr. Orkun KANTARCI uzmanlık alanı olması münasebetiyle konulara ayrıca açıklık getirecek açıklamalarda, hangi analizin ne amaçla yapıldığı konusunda ayrıca bilgilendirme yapmıştır.

Yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde, 2020 yılında ŞÜTAM-Lab bünyesinde faaliyetlerine başlaması hedeflenen “Katı Yakıt Analiz Biriminin” TRC3 bölgesinde büyük katkı sağlayacağı kanaati oluşmuştur. Yatırım programı kapsamında, ihtiyaç duyulan tüm cihaz ve ekipmanların en kısa sürede temin edilmesi ile çalışmalara başlaması hedeflenmiştir.