Merkezimiz Tarafından "Akademik Yazım ve Araştırma Yöntemleri Eğitimi" Verildi

Merkezimiz bünyesindeki Eğitim ve Danışmanlık Birimi hizmetleri kapsamında, Merkez Müdürümüz Öğr. Gör. Dr. Dicle ÖZCAN ELÇİ ve İdil Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gazal CENGİZ tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Cizre, İdil ve Silopi Sosyal Hizmet Müdürlüklerindeki meslek elemanlarına "Akademik Yazım ve Araştırma Yöntemleri Eğitimi" verildi. Toplamda 6 saat ve 8 oturum süren eğitim Covid-19 önlemleri dolayısıyla uzaktan eğitim platformu olan ZOOM uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Eğitimin amacı sosyal çalışmalar yürüten meslek elemanlarına sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri, veri toplama ve analiz tekniklerini örnek uygulamalar aracılığıyla aktarmak ve alan/saha çalışmalarına katkıda bulunmasını sağlamaktır. Eğitim soru-cevap ve karşılıklı teşekkür, dilek ve temennilerle sona erdi.