25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Kapsamında Farkındalık Çalışmaları

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 1999 yılında Birleşmiş Milletler'in kadına yönelik şiddete vurgu yapmak ve soruna dair farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen bir gün olarak bilinmektedir. Nitekim evrensel/küresel bir sorun olarak kadına yönelik şiddet, fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve dijital şiddet şeklinde tezahür edebilmekte olup, ciddi boyutları olan uluslararası bir sosyal probleme dönüşmüştür. 1979 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul  edilen, Türkiye'nin de 1985'te taraf olduğu "Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi"ne (CEDAW) göre taraf olan ülkelerin şiddetle mücadelede etkin politikalar yürütmesi beklenmektedir. Bu kapsamda bizler de Şırnak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları yürütmeye devam ederek, gelecek yıllarda bu küresel sorunun tüm dünyada asgariye çekilebilmesini temenni ederiz. 

Bu kapsamda, Merkez Müdürü Öğr. Gör.  Dr. Dicle ÖZCAN ELÇİ tarafından Üniversitemizin akademisyenleri ve öğrencilerine yönelik, ZOOM platformu üzerinden "Kadına Yönelik Şiddet ve Yasal Mücadele Yolları" adıyla çevrimiçi bir konferans düzenlendi. Konferansta kadına yönelik şiddetin farklı tezahürlerinin küresel ve ulusal düzeydeki yaygınlıklarına dikkat çekilerek, hukuk sisteminde bu sorunu önlemek ve azaltmak için düzenlenen yasal mücadele yolları tanıtıldı. Öte yandan şehir merkezinin işlek noktalarındaki bilboardlarda günün anlamına ithafen düzenlenmiş afişler yayınlanarak kadına yönelik şiddet sorununa dikkat çekilmeye çalışıldı.