Şırnak Uludere Barajlarında Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi

      

Şırnak Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansı arasında yapılan protokolde “Şırnak Uludere Barajlarında Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi” isimli TRC3/21/SOGEP-Ş104 numaralı proje, Fakültemiz Dekanı  Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK yürütücülüğünde, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından hazırlanmıştır.

Projenin Protokolü 27.10.2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN ve Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet ALANLI tarafından imzalanmıştır.

Projenin kapsamı ve amacı

Projenin öncelikleri; 1. Bölgede istihdam yaratmak, 2. Bölgenin su potansiyelinde alabalık yetiştiriciliği tesisi kurarak balık üretmek, 3. Alabalık yetiştiriciliğini bölgede yaygınlaştırmak ve Sivil Toplum Kuruluşları çatısı altında “Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği” veya Kooperatifini kurmak, 4. Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum başlığı altında Eğitim, İstihdam, Kadın ve Gençlik temalarını su ürünleri yetiştiriciliği ile hedef kitleye ulaştırmaktır.

Projenin amaç ve hedefleri; hem 11. Kalkınma Planıyla, hem de TRC3 Bölge Planlarıyla örtüşmektedir. Dicle Hezil - Habur Alt Havzanın Şırnak İlinde yer alması, bölgeyi güçlü ve anlamlı kılmaktadır. Bölgede çok zengin su potansiyelinin bulunmasından dolayı, “Şırnak Uludere Barajlarında Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi” projesi paydaşlarla birlikte gerçekleştirilmiş ve Dicle Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. Hiç şüphesiz ki bu proje; Dicle Hezil - Habur Alt Havzanın su kaynaklarına ve özellikle Omega-3 doymamış yağ asitlerini içeren alabalık yetiştiricilerine yatırım yapacak müteşebbislere önemli bir rehber niteliğinde olacaktır.