EBYS Yetki ve Rolleri Hizmet İçi Eğitimi

EBYS siteminin daha verimli kullanılabilmesi için; idari birimlerden Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve ilgili Şeflerin; akademik birimlerden Sekreter ve ilgili Şeflerin; Koordinatörlük ve Araştırma Merkezlerinden ise ilgili kişilerin katılımıyla 03.03.2022 Perşembe günü saat 09:30'da Üniversitemiz 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde "Ebys Yetki ve Rolleri Hizmet İçi Eğitimi" verilecektir.