Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2021 Yılı Raporu Yayınlandı.