DİKA 2022 Yılı Teknik Destek Programı İlanı

Bölgemizdeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Dicle Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 1.150.000 TL kaynak ayırmıştır. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalar ile Kalkınma Ajansları için 2022 yılı teması olarak belirlenen Genç İstihdam’a katkı sunacak eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlanması amaçlanmaktadır. Program detaylarının yer aldığı başvuru rehberi ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

PROGRAM KÜNYESİ

Programı Adı

2022 Yılı Teknik Destek Programı

Referans Numarası

TRC3/22/TD

Başvuru Dönemleri

Başvuru Dönemleri

KAYS Girişi İçin Son Tarih

Haziran Dönemi

30.06.2022 Perşembe

Temmuz-Ağustos Dönemi

31.08.2022 Çarşamba

Eylül-Ekim Dönemi

31.10.2022 Pazartesi

Kasım-Aralık Dönemi

30.12.2022 Cuma

Programın Genel Amacı

 1. ölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalar ile Kalkınma Ajansları için 2022 yılı teması olarak belirlenen Genç İstihdam’a katkı sunacak eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programın Özel Amaçları

Öncelik 1. Yerel tarım ürünlerinde üretimin, verimin, katma değerin artırılarak pazarlama imkanlarının geliştirilmesi yoluyla kırsal yerleşimler başta olmak üzere bölgede ekonomik refahın iyileşmesi,

Öncelik 2. Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması

Öncelik 3. TRC3 Bölgesi imalat sanayisinde girişimcilik, istihdam, verimlilik, markalaşma ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve yatırım ortamını iyileştirilmesi suretiyle bölgesel rekabet gücünün geliştirilmesi,

Öncelik 4. Yerel kalkınma fırsatları açısından önem ve aciliyet arz eden, kurumsal kapasite tesis edilmesine ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler

 • Öncelik ve özel amaç sıralamaları önem sırasını göstermemektedir. Değerlendirme kriterleri açısından bütün özel amaç öncelikler eşit öneme sahiptir.

Programın Toplam Bütçesi ve Öncelikler için ayrılan kaynak

1.150.000,00 ₺

 • Özel Amaç 1   : 300.000,00 ₺
 • Özel Amaç 2   : 300.000,00 ₺
 • Özel Amaç 3   : 400.000,00 ₺
 • Özel Amaç 4   : 150.000,00 ₺

Sağlanacak Azami Destek Miktarı

Eğitim için azami 30.000,00 ₺

Danışmanlık ve Ön Fizibilite Raporu için azami 60.000,00 ₺

Desteğin Süresi

En fazla 6 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Mahalli İdareler (İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri)
 • Üretici Birlikleri ve Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri
 • Üniversiteler
 • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler

2022 Yılı Teknik Destek Başvuru Dönemleri

Teknik destek başvuruları, Teknik Destek Programı’nın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınır ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirilir. 2022 yılı başvuru dönemleri ve son başvuru tarih ve saatleri tabloda gösterildiği gibidir:

Başvuru Dönemleri

KAYS Girişi İçin
 Son Tarih

Taahhütname Teslimi İçin Son Tarih

KAYS Girişi ve Taahhütname Teslimi İçin
 Bitiş Saati

Haziran Dönemi

30.06.2022 Perşembe

07.07.2022 Perşembe

17:00

Temmuz-Ağustos Dönemi

31.08.2022 Çarşamba

07.09.2022 Çarşamba

17:00

Eylül-Ekim Dönemi

31.10.2022 Pazartesi

07.11.2022 Pazartesi

17:00

Kasım-Aralık Dönemi

30.12.2022 Cuma

06.01.2023 Cuma

17:00