EN-UAC “Sürdürülebilir Kentsel Erişilebilirliği Yönetmek İçin Yenilikler (İnovasyon)” Çağrısı için Bilgi Günü ve Ağ Kurma Etkinliği

Daha önce websitemiz üzerinden linkte duyurusu yapılan, TÜBİTAK tarafından düzenlemenmekte olan EN-UAC “Sürdürülebilir Kentsel Erişilebilirliği Yönetmek İçin Yenilikler (İnovasyon)” Çağrısı için Ulusal Bilgi Günü” etkinliği, katılımcılarımıza uluslararası katılımcılar ile tanışma ve ortak bulma konusunda fırsatlar yaratabilmek adına, ilgili ERA-NET’e ortak olarak katılan Avusturya, Belçika, Litvanya ve İsveç’ten de katılımcılara açılmıştır.

Etkinlik gün ve saati değişmeyip, ajanda içeriğinde bir miktar değişikliğe gidilmiştir. Dileyen kuruluşların kendilerini tanıtabilmeleri, ilgilendikleri çağrıyı, proje fikirlerini ya da yeteneklerini anlatacakları Pitching sunumları oturumuna uluslararası katılımcılar da dahil olacaklardır.

TÜBİTAK, 28 Haziran 2022 Salı günü saat 10:00’da  gerçekleşecek EN-UAC “Sürdürülebilir Kentsel Erişilebilirliği Yönetmek İçin Yenilikler (İnovasyon)” Çağrısı için Bilgi Günü ve Ağ Kurma Etkinliği ‘ne henüz kaydolmadıysanız kayıt için lütfen tıklayınız. (Halihazırda kaydolmuşsanız fakat pitchingde sunum yapma talebi göndermediyseniz ve sunum gerçekleştirmek istiyorsanız lütfen ncptransport@tubitak.gov.tr ‘ye mail atarak sunum taslağı talep ediniz)

ETKİNLİK AJANDASI- Güncel

*Tüm saatler Türkiye saat dilimine göre belirtilmiştir.

10:00-10:05         Welcome and Opening Speech – Serhat MELİK, TUBITAK

10:05-10:20         Horizon Europe Program and Mobility Field General Information- A. İpek UCUNCU, TUBITAK

10:20-10:30         EN-UAC Call for Innovation International Application Rules and  Q&A- Johannes Bockstefl, FFG

10:30-11:30         International Pitching Sessions

11:30-12:00         TÜBİTAK 1071 Program National Application Rules for Turkey- Ebru İmamoğlu,  TUBITAK

 

Çağrı İçeriği

“Innovations For Managing Sustainable Urban Accessibility (Sürdürülebilir Kentsel Erişilebilirliği Yönetmek İçin Yenilikler-İnovasyon)” Çağrısı Ufuk2020 Programı “Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım” Alanı kapsamında açılmış olan bir ERA-NET Co-fund (ortak fonlama) programı olan “ERA NET Urban Accessibility and Connectivity (Kentsel erişilebilirlik ve Bağlantısallık- EN-UAC)” altında açılacaktır. Çağrıda yenilik odaklı araştırma ve geliştirme projelerinin; yeni uygulamaları, ilgili teknolojileri, iş modelleri ve politikaları, şehirlerin bu önlemleri kavramsallaştırması, pilot uygulaması ve ölçeklendirmesine olanak sağlayacak şekilde kolaylaştırarak şekilde ele alması beklenmektedir.

Çağrı konuları, çağrı kuralları, proje gereksinimleri ve projelerden beklenen diğer niteliklere ilişkin detaylı bilgilere uluslararası çağrı metninden ulaşabilirsiniz.

Ulusal Başvuru Kurallarını içeren Çağrı Duyurusu metni buradan indirilebilir.

Konsorsiyum Yapısı

İlgiyi çağrıya katılan ülkeler Avusturya, Belçika, Litvanya, İsveç ve Türkiye olup çağrıya çağrıya katılan farklı ülkelerden en az ikisinden en az iki uygun başvuru sahibini içeren bir konsorsiyum oluşturularak başvurulabilecektir.

Konsorsiyumun en az bir ortağı şehir, belediye veya bölgesel otorite veya bir şehirde, belediyede veya bölgede ulaşım/hareketlilik altyapısı veya hizmetlerinden sorumlu veya bunlarla ilgili kuruluş (kamu veya özel) veya ulaştırma/hareketlilik ile ilgili STK) olarak projeye eş-başvuru sahibi ya da işbirliği ortağı olarak dahil edilmelidir.

 

Ortak Bulmak için Linkedin Grubu

Etkinliklere ve web seminerlerine ek olarak, ağ oluşturmak, farklı kuruluşlardan ortaklar bulabilmek için “Networking in Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility (ENUAC)” LinkedIn grubuna katılabilirsiniz.

İLETİŞİM

Çağrı ile ilgili Uluslararası Süreçler için İletişim Bilgileri:

Ad-Soyad: Arzu İpek ÜÇÜNCÜ

E-mail: ipek.ucuncu@tubitak.gov.tr

 

Çağrı ile ilgili Ulusal Süreçler (1071 Programı) için İletişim Bilgileri:

Ad-Soyad: Ebru İMAMOĞLU

E-Mail: ebru.imamoglu@tubitak.gov.tr

 

 

2022-06-28T10:00:00 2022-06-28T12:00:00 Küme 5 Mobilite Ağ Kurma Etkinliği EN UAC Kentsel Erişilebilirlik