ŞÜTAM Lab 2022 Tanıtım Kataloğu

Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma Merkez (ŞÜTAM) Laboratuvarı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen bir altyapı projesiyle 2250 metrekare alana sahip hizmet binası ile 2018 yılında kurulmuştur. ŞÜTAM Lab. üniversitelerde, kamu kuruluşlarında ve sanayide faaliyet gösteren araştırmacılar için ileri teknoloji test ve analiz cihaz altyapısıyla bilimsel araştırma, eğitim ve analiz merkezi olmayı amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası standartlara sahip analizleri gerçekleştirmek üzere yapılanan ŞÜTAM Lab., teknoloji transfer ofisi ve üniversite yapısı ile işbirliği göstererek başta üniversitemizin ulusal/uluslararası proje gerçekleştirme potansiyelini arttırmayı, hem özel hem de kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları ölçüm ve analiz isteklerini karşılamayı, bilimsel araştırmada özellikle TRC3 Bölge üniversite araştırmacılarına yardımcı ve öncü olmayı hedeflemektedir.

ŞÜTAM Lab.’ta alanında uzman, teknik ve akademik personelinin özverili çalışmaları neticesinde on (10) adet araştırma laboratuvarı kurulmuş ve bunlar sırasıyla; Gıda ve Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı, Spektrofotometre Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Doku Kültürü Laboratuvarı, Kromotografi Laboratuvarı-1, Kromotografi Laboratuvarı-2, Örnek Hazırlama Laboratuvarı, Toprak ve Su Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı ve Veri Araştırma Laboratuvarıdır.

ŞÜTAM Lab. Tanıtım Kataloğu ve güncel fiyat listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.