2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sonuçları

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ

BAŞVURU SONUÇLARI

Sıra

Adı-Soyadı

Uyruğu

Yerleşme Türü

Not

Sonuç

 1

Eyhem AHMED

Suriye

Mezuniyet Notu

82,5688

Yerleşmeye hak kazandı

    2

Rim AHMAD

Suriye

Mezuniyet Notu

81,31

Yerleşmeye hak kazandı

    3

Muhammed ALCUCU

Suriye

Mezuniyet Notu

80,7144

Yerleşmeye hak kazandı

    4

Yasser ALAHMAD

Suriye

Mezuniyet Notu

75,51

Yerleşmeye hak kazandı

    5

Ömer ELÖMER

Suriye

Mezuniyet Notu

75,1

Yerleşmeye hak kazandı

    6

Visam ELHAMİD

Suriye

Mezuniyet Notu

74,48

Yerleşmeye hak kazandı

    7

Faisal ALKAHEEL

Suriye

Mezuniyet Notu

70,87

Yerleşmeye hak kazandı

    8

Sece ELÖMER

Suriye

Mezuniyet Notu

68,0612

Yerleşmeye hak kazandı

    9

Abdulrahman ALKASAR

Suriye

Mezuniyet Notu

64,6

Yerleşmeye hak kazandı

    10

Yaser OKKO

Suriye

Mezuniyet Notu

63,46

Yerleşmeye hak kazandı

    11

Necah NUH

Suriye

Mezuniyet Notu

57,24

Yerleşmeye hak kazandı

    12

Zeineb BADNJKI

Suriye

Mezuniyet Notu

54

Yerleşmeye hak kazandı

 

ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ: 25 Temmuz-05 Ağustos 2022

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:

a) Başvuru formunun ıslak imzalı örneği,

b) Lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı müdürlükler ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden alınabilecek "Denklik Belgesi",

c) Adayın üniversite giriş veya lise bitirme statüsündeki sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği,

d) Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Türkiye’deki ulusal üniversitelerin uluslararası öğrenci sınavlarına giren adaylardan),

e) Pasaportun ibrazı ile birlikte fotokopisi,

f) Maddi imkânlarının, ülkemizde Yükseköğretimlerini sürdürmeye uygun olduğunu gösteren mali durum belgesi ve/veya öğrencinin yazılı beyanı,

g) Türkçe Dil Yeterlik Belgesinin aslı veya onaylı örneği,

h) İkamet tezkeresi (Türkçe Dil Yeterlik Belgesi bulunan ve öğrenimine başlayacak olan öğrenciler kayıt/öğrenci belgesi ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alacaklardır. Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi bulunmayan veya herhangi bir nedenle izinli sayılıp öğrenime devam etmeyecek olanlardan istenilmeyecektir.)

i) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf, j) Katkı payı/Öğrenim ücreti (varsa) ücretinin Halk Bankası A.Ş. Şırnak şubesine yatırıldığına ilişkin banka dekontu,

KESİN KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

a) Kayıt için başvurmadan önce gerekli belgelerin istenilen niteliklere uygun olarak hazırlanması ve varsa öğrenim ücretinin yatırılması kayıt işlemlerinizi sorunsuz gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.

b) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla kayıt yapılmaz.

c) Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder ve Üniversite tarafından tekrar yerleştirilmedikçe kayıt yaptıramaz.

d) Eksik ve/veya istenilen koşullara uygun olmayan belge ile başvuran adayların kayıtları yapılmaz. Eksik belgelerin aday tarafından kayıt dönemi sonrası tamamlanması durumunda yedek adaylardan sonra kontenjanda boşluk olması durumunda son yedek kayıt gününde kayıt işlemi gerçekleştirilir.

e) Kayıt yaptırmaya hak kazanan uluslararası öğrenciler, kayıtlar esnasında Üniversitemiz yükseköğretim programlarının 2022-YKS kılavuzunda yer alan özel koşullarını sağlamakla yükümlüdürler.

f) Türkçe Dil Yeterlik belgesi olmayan ya da Türkçe düzeyi yetersiz olan adayların diğer belgelerinin eksiksiz olması durumunda kayıtları yapılır ve Türkçe düzeyini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılırlar. Ancak bu süre içerisinde öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

g) Kayıt yaptıran uluslararası (yabancı uyruklu) öğrencilerin Türkiye’de Genel Sağlık Sigortasından yararlanabilmeleri için kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na şahsen başvurmaları ve kayıt yaptırarak Genel Sağlık Sigortası primini ödemeleri gerekmektedir. Belirtilen süreler içinde başvuru yapmayan öğrenciler öğrenimleri süresince Genel Sağlık Sigortasının sağladığı imkânlardan faydalanamayacaklardır. Bu konuda tüm sorumluluk öğrencilere aittir.

BAŞVURU/KESİN KAYIT YERİ: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ