Staj Dosyası Teslim Duyurusu

Yönetmeklik gereği zorunlu staj süresi kadar Stajer olarak çalışan öğrenciler ve Staj Yönergesinin 13'üncü maddesinde belirtilen koşullara uygun kurumda/kuruluşta SGK'ya kayıtlı olarak çalışan öğrencilerin Bölüm Staj Komisyonu tarafından muafiyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla en geç 03 Ekim 2022 tarihine kadar gerekli evraklar ile birlikte Yüksekokulumuza şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerekli Evraklar:

Stajer Öğrencilerin  "Stajer Değerlendirme Formu" (EK-3) ve Staj Dosyası,

Kurumda/Kuruluşta SGK'ya kayıtlı olarak çalışan öğrencilerin 4A Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden), 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi (İşe Giriş Belgesi) (e-devlet üzerinden), 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi (İşten Çıkış Belgesi) (e-devlet üzerinden) ve EK-5 Staj Muafiyeti Dilekçesi ile Staj birimine müracaat etmesi gerekmektedir.