Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu Toplandı

 Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu aşağıdaki gündem maddeleriyle 09 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15:00’da toplantı salonunda toplanarak ilgili gündem maddelerini karara bağladı.

Gündem Maddeleri

1. Kalite Sürecinin Aktarımı

3. Eğitimin Süreci ve Planlama Çalışmaları

4. Bilimsel Etkinlik Planlamaları

5. Birim İçi Kalite Bilgilendirme Toplantı Takviminin oluşturulması

6. İç ve Dış Paydaş Anket Çalışmalarının Görüşülmesi ve Takviminin oluşturulması

7. Öğrenci Taleplerinin Görüşülmesi

8. Birim Kalite Komisyonu Arşiv Çalışmaları

9. Birim Kalite Komisyonu Görev Dağılımı

10. Görüş ve Öneriler