Görev ve Sorumluluklar

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Basın ve Halkla İlişkiler faaliyetlerini planlamak

Rektörlük tarafından talep edilen görevleri yerine getirmek

Bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerin organizasyonları yapmak, davetiyeleri hazırlamak

Akademik yıl açılışı, mezuniyet törenleri gibi organizasyonları düzenlemek (Davetiyeleri düzenlenmek, dağıtmak ve protokol hizmetlerini sağlamak)

 Üniversite bünyesinde düzenlenen tüm konser, sergi ve konferans etkinliklerinin basın duyurularını yapmak

Üniversitemizle ilgi periyodik bülten hazırlamak, bunları düzenli bir şekilde derlemek ve arşivlenmesini yapmak

Üniversitemize ait promosyon ürünlerini tasarlamak ve bastırmak ( takvim, kupa, kalem, ajanda vb.)

Rektörlüğümüz faaliyetleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması, bülten ve duyurularını hazırlamak, düzenlenecek basın toplantılarıyla ilgili organizasyon yapmak ve basın mensuplarına dağıtılacak dokümanları hazırlamak

Üniversitemiz faaliyetleriyle ilgili fotoğraf çekimi ve video kayıt işlerini yürütmek ve bunları arşivlemek

Basın mensuplarının sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılayarak, Üniversitemiz ile medya arasında doğru ve sağlıklı bilgi akışını sağlamak, basın mensuplarının Rektörlüğün ve diğer ilgili-yetkililerimizle koordinasyon sağlamak

Üniversite ile ilgili basında yer alan her türlü haberin takibi ve arşivini yapmak

Üniversite birimleri ile sürekli iletişimde bulunarak, akademik personel, idari personel ve öğrencilerin ulusal/uluslar arası başarılarının takip edilmesi, web sayfasında ve haberleşme listeleri üzerinden yayınlanmasının sağlamak

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü web sitesinin güncellenmesinin sağlamak

Üniversitemizi ilgilendiren konularda yanlış veya hatalı bilgi içeren haber, yazı ve programlarla ilgili bilgilendirme ve düzeltme açıklamaları yapmak