Misyon

Misyonumuz, Şırnak ili odakta olmak üzere,  yerel bağlamda bölgemiz ve ulusal bağlamda ülkemiz genelinde kadının statüsü, rolü ve sorunlarına yönelik toplumsal duyarlılık oluşturmak, kadın haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla ilgili konularda araştırma yapmak, eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, edinilen bilgileri, elektronik posta, bülten ve benzeri yollarla ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaktır.