Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Öğr. Gör. Dr. Dicle ÖZCAN ELÇİ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya ECE (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EMRE (Üye)

Öğr. Gör. Özge Ruken ERGÜN (Üye)

Öğr. Gör. Nejdet BARAN (Üye)

Öğr. Gör. Kayhan BAYRAM (Üye)

Arş. Gör. Gülizar ARTUÇ (Raportör Üye)