Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÖZCAN ELÇİ (Başkan)

Doç. Dr. Süreyya ECE (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EMRE (Üye)

Öğr. Gör. Özge Ruken ERGÜN (Üye)

Öğr. Gör. Nejdet BARAN (Üye)

Öğr. Gör. Kayhan BAYRAM (Üye)

Arş. Gör. Gülizar ARTUÇ (Raportör Üye)