Danışma Kurulu

DANIŞMA KURULU ÜYELERİMİZ

Prof. Dr. Derya YÜCEL (Ziraat Fakültesi)

Doç. Dr. Asaf Tolga ÜLGEN (Mühendislik Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜL (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü)

Dr. Öğr. Üyesi İsmet TUNÇ (İlahiyat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gazal CENGİZ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aysen ERCAN İŞTİN /(Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu)

Dr. Öğr. Üyesi Ülfet ERBAŞ (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)

Dr. Öğr. Üyesi Susin GÖREN KEKEÇ (Şırnak MYO)

Dr. Öğr. Üyesi Serap AKBAŞ (Güzel Sanatlar Fakültesi)