Çalışma Alanları

  • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
  • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları
  • Erken Yaşta ve Zorla Evlendirilme İle Mücadele Çalışmaları
  • Kadın Emeği, İstihdamı ve Girişimciliği 
  • Akademide Cinsiyetçilik ve Mobbing 
  • Aile İçi İletişim, Çatışma ile Mücadele Yöntemleri
  • Ebeveyn-Çocuk İlişkileri