Kadın, Aile ve Çocuk Birimi
  • Anasayfa
  • Kadın, Aile ve Çocuk Birimi

Birim Sorumlusu: Öğr. Gör. Özge Ruken BARAN (Sağlık Hizmetleri MYO)

                                Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EMRE (İlahiyat Fakültesi)

                                Dr. Öğr. Üyesi İrfan YILDIRIM (İdil MYO)