Misyon ve Vizyon

                                                          

VİZYON

TRC3 bölgesindeki (Mardin-Siirt-Batman-Şırnak) teknolojik gelişimi ve ticareti güçlendirmek için yola çıkan Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ŞırnakTTO) A.Ş.'nin, genç ve dinamik akademik potansiyeli ile bölgenin proje üretim merkezi haline dönüşmek ve Üniversite-Sanayi işbirlikleriyle 21. yüzyılda inovatif ayak izi bırakmayı hedeflemektedir.

 

MİSYON

Girişimcilere ve Akademisyenlere:

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Birliği (AB) hibe programları ve ulusal ajansların (Kalkınma Ajansları) hibe programlarından yararlanmaları için yol göstermek,

Girişimci olma yolunda gereken tüm desteği vererek koçluk yapmak,

Fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, destek mekanizmaları ve araştırma imkanları konusundaki farkındalığını arttırmak ve bu yönde politikalar geliştirmek, ayrıca ticarileşme ve şirketleşme yolunda gerekli kaynakları ve danışmanlığı erişilebilir hale getirmek,

Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile ortak projelerin geliştirilmesi ve uzun süreli işbirliklerinin oluşturulmasında köprü görevi üstlenmek,

Üniversite bünyesinde elde edilen araştırma sonuçlarının sanayiye entegre edilmesini sağlamak,

Üniversitenin, ulusal ve uluslararası destek fonlarından azami ölçüde yararlanmasını sağlamak,

Bölgede, akıllı uzmanlaşma, bölgesel kalkınma, akademik kümelenme ve değerler zinciri çerçevesinde Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) işbirliği ortamının oluşmasına öncülük etmek.