Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Birimi (ETB)
  • Anasayfa
  • Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Birimi (ETB)

Amacı: Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Birimi'nin temel amacı, ŞırnakTTO A.Ş.’nin faaliyetlerinin araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına duyurulması ve tüm paydaşların bu faaliyetlerden yararlanabilmelerinin sağlanması; işbirliği olanaklarının arttırılabilmesi için farkındalık yaratılmasıdır. Özel sektör kuruluşları ile Şırnak Üniversitesi öğretim elemanları, öğrenciler arasında işbirliğini artırmak.

Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Biriminin Başlıca Görevleri:

- ŞırnakTTO’nun tüm faaliyetlerinin web sayfası, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyayı kullanarak tanıtımını yapmak.

- Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarının alacağı eğitimlerin koordinasyonunu sağlamak.

- Farkındalık oluşturmak için düzenlenen faaliyetleri planlamak ve organize etmek.

- Akademi ve sanayi dünyasının bir araya geldiği sektörel etkinliklerin duyurulması.

- Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarının duyurulması.

- Güncel akademisyen – sanayici işbirliği çağrılarının duyurulması.

- Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileşme konularında düzenlenen etkinliklerin duyurulması.

- Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için düzenlenen etkinliklerin duyurulması.

- Sanayi ile ortak olarak ŞÜ-TTO AŞ’nin ilgi alanına giren konularda çeşitli eğitim, konferans, bilgilendirme etkinliklerinin organize edilmesi ve duyurulması.

- Ar-ge ve yenilikçilik odaklı Sertifikalı Eğitim Kurslarının düzenlenmesi.

- Akademisyenler, sanayiciler ve öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik eğitim ve seminerler düzenlemek.

- Firmaların sorunlarını üniversitemizdeki araştırmacılara aktararak ortak çözümlerin bulunmasına destek olmak.

Modül 1’ in Hedef Kitlesi;

Akademisyenler,

Sanayiciler,

Girişimciler,

Yatırımcılar ve Üniversite öğrencileridir.

Dr. Öğr. Üyesi Rasim ÇEKİK