Destek Programları Birimi (DPB)
  • Anasayfa
  • Destek Programları Birimi (DPB)

AMAÇ: Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olarak, hedef kitlemiz olan akademisyen-araştırmacı, öğrenci, kamu ve özel sektörün yeni fikirlerini, buluşlarını ve önerilerini uygulamaya geçirerek projelere destek sağlamak üzere ulusal ve uluslararası destek fon programlarının belirlenmesi, başvuru süreçlerinin takibi ve başvuru kabulü sonrasında tüm süreçlerin teknik ve idari yönetimine destek sağlayacağız. 

HEDEF KİTLE:

AKADEMİSYEN-ARAŞTIRMACI
ÖĞRENCİ
KAMU
ÖZEL SEKTÖR

SUNULAN HİZMETLER:

Projelendirme Desteği:

Ulusal ve uluslararası destek programlarının kapsam ve işleyişi hakkında bilgilendirme amaçlı seminer, toplantı ve birebir görüşmeler düzenlenmek;

Proje ve araştırmacı veri tabanı oluşturma ve iş birliği ağ yapılarının kurulması;

Proje fikirleri ile uygun fon ve hibe programlarının doğru ve etkin biçimde eşleştirilmesi;

Proje fikirlerine uygun ortakların belirlenmesi, eşleştirme yapılması ve gerekli işbirliğinin sağlanması için görüşmelere aracılık edilmesi;

Ulusal ve uluslararası destek programlarına uygun proje başvurularının yapılmasını sağlamak üzere proje danışmanlığı hizmeti verilmesi;

Destek programlarına proje yazma/hazırlama desteği verilmesi (yazılmış projeleri gözden geçirme, revize etme, belirli kısımlarının yazımına doğrudan destek verme)

Proje taraflarının bir araya getirilmesini, iletişim ve koordinasyonun sağlanması (proje ekibi oluşturma, akademisyen/özel sektör/araştırmacı eşleştirme, proje desteği veren kurum ve kuruluşlarla görüşme ve takipler)

Proje kurgu ve bütçelendirme desteğinin verilmesi;

Red edilen projelerin revize edilerek eksikliklerin tamamlanması;

Destek programlarının başvuru takvimi ve açık çağrılar ile ilgili güncel duyurular yaparak başvuru tarihlerinin kaçırılmasının engellenmesi;

Proje Gerçekleştirme Desteği:

Sözleşme süreçlerine destek verilmesi;

Proje başlangıcından sonlandırılmasına kadar olan süreçte idari ve hukuki desteğin sağlanması;

Proje Yönetim Desteği:

Desteklenen projelerin yürütme sürecinde teknik ve idari (mali ve hukuki) yönetim desteği sağlanması;

Destek kuruluşlarına sunulacak proje raporlarının hazırlanmasına destek verilmesi;

Bütçe yönetiminin etkin takibi ve bütçe kullanımı konusunda proje taraflarına destek verilmesi;

Finansal raporlarının hazırlanması ve destekçi kuruma sunulması;

Finansal konularda destekçi ve diğer proje bağlantılı kurumlar ile araştırmacılar arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması ve uyuşmazlık süreçlerine aracılık edilmesi;

Doç. Dr. Ahmet TURŞUCU