Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi (USİ)
  • Anasayfa
  • Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi (USİ)

AMAÇ: Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi, bilimsel fikirleri ve projeleri sanayiye aktararak toplumun yararına dönüşmesini kolaylaştıracak şekilde yönetme konusunda yardımcı olmak ve Ar-Ge çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde yönlendirerek akademi-sanayi işbirliğini sürdürebilir kılmaktır.

SUNULAN HİZMETLER:

  1. Bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve potansiyel projeler, iş fikirleri ve ortaklıklar için, akademisyen uzmanlığının rehberliği ile verimli bir zemin sağlamak,
  2. Ar-Ge finansman programlarını araştırmak, proje yazmak, uygulamak ve yönetme süreçlerinde yardımcı olmak,
  3. İşbirliği anlaşmaları yapmak, imza sürecini denetlemek ve ekipleri koordine etmek,
  4. Üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında, sözleşme, fikri mülkiyet gibi konuları görüşüp tartışabilecekleri platform oluşturmak,
  5. Üniversite ve sanayi işbirliği adına sözleşme müzakere sürecini yönetmek,

faaliyetleri yerine getirmektir.

HEDEF KİTLE:

Akademisyenler,
Sanayiciler,
Girişimciler,
Yatırımcılar
Üniversite öğrencileri

PROJE DESTEĞİ:

• Şirket içi Ar-Ge eksikliği ve kısa ürün döngüsü;

• Üniversitenin fiziksel alt yapısına ve personelinin uzmanlığına erişim;

• Üniversitenin araştırma ve danışmanlık hizmetlerine erişim;

• Toplumda iyileştirilmiş kamu imajı;

• Satış ve karlılığı artırma;

• Çalışanların yeterlilik düzeyini arttırmak;

• Kurumlarında inovasyon kültürü yaratmak;

• Teknik bilgi kazanmak;

• istihdam sağlamak;

• Kalite iyileştirmeleri;                                                              

  Dr. Öğretim Üyesi Mehmet HASKUL