Fikri, Sinai Haklar ve Ticarileşme Birimi (FSHT)
 • Anasayfa
 • Fikri, Sinai Haklar ve Ticarileşme Birimi (FSHT)

Amaç; Şırnak Üniversitesi bünyesinde yer alan akademisyen/öğrencilere ve üçüncü şahıslara ait fikirlerin; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında koruma altına alınması için danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak ve devamında satış, devir veya lisanslama yöntemleriyle söz konusu fikrin ticarileşmesine katkı sağlamaktır.

 

Hedef Kitlemiz;

 • Şırnak Üniversitesi bünyesindeki akademisyenlerimiz ve girişimci fikirlere sahip öğrencilerimiz,
 • Üniversitemiz dışında ticarileşme imkanı yüksek fikirleri olan akademisyenler, sanayiciler ve girişimciler.

 

Hizmetlerimiz;

 • Buluş Bildirimlerinin alınması,
 • Patent ön araştırmalarının yapılması,
 • Buluşların patent değerlendirme raporlarının hazırlanması,
 • Patent başvurularının yapılması,
 • Patent süreçlerinin takip edilmesi ve gelinen aşamanın buluş sahibine bildirilmesi,
 • Buluş ve patentlerin ticari değerinin belirlenmesi için araştırmaların yapılması ve raporların hazırlanması,
 • Patentli buluşların satış, lisans veya devir yöntemleriyle ticarileştirilmesinin sağlanması.

 

Faaliyet Yöntemlerimiz;

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSHM) yönetimi ve lisanslama konularında bilinç oluşturmak amacıyla eğitimler düzenlemek,
 • Üretilen teknolojinin/ürünün FSMH’nin korunması ve ticarileştirme aşamalarında birebir hizmet vermek,
 • Üniversitemizde FSMH konusunda yapılan tüm eski, güncel ve gelecek çalışmaların tek bir merkezde toplanarak takip edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesini sağlamak,
 • Buluşların sanayiye lisanslanabilmesi amacıyla teklif oluşturmak, sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler yapmak ve teklif sunma gibi hizmetler vermek,
 • Hedef kitlemize ücretsiz patent danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak,
 • Ürünlerin ticarileşme sürecinde uygun yatırımcıları belirlemek,
 • Ticarileştirme çalışmalarını, sözleşme ve sözleşme sonrası süreçlere başından itibaren katılarak yürütmek.

 

Dr. Öğr. Üyesi Gazal CENGİZ