Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi (ŞGB)
  • Anasayfa
  • Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi (ŞGB)

Amaç: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Birimi’nin temel amacı, Üniversite’de ve Üniversite ile ilişkili paydaşlar arasında girişimcilik kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması, girişimcilikle ilgili yeni programların oluşturulması ile girişimciliğin artırılması, Üniversite çıkışlı firma (Spin-Off)’ların kurulması ve teknoloji odaklı ürün geliştiren firmaların ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Hedef Kitlesi:

Şırnak Üniversitesi akademisyenleri, mezunları ve öğrencileri ile Ar-Ge projesi ve yenilikçi fikri olan girişimciler, sanayiciler ve yatırımcılardır.

Hizmetler:

  • Teknoloji tabanlı projeler geliştirilmesi ve projelerin ticarileştirilmesi için teşvik ve desteklerin sağlanması.
  • Akademisyen ve öğrencilerin girişimcilik konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması, üniversitemizde girişimcilik ve proje kültürünün arttırılması ve yaygınlaştırılması.
  • Girişimcilere kendilerini ve girişimlerini gerçekleştirebilecekleri iş fikir ve şirketlerini hayata geçirebilecekleri program, platform, fiziksel altyapının sağlanması.
  • Girişimcilerin teknoloji tabanlı projelerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için danışmanlık hizmetlerinin sunulması.
  • Girişimcilerin projelerinin ticarileşebilmesi için; fon ve çekirdek sermayeye erişim imkânları sunmak.
  • Ticarileşmeyi destekleyecek ve sürdürecek aktivitelin sunulması.
  • Üniversitemiz bünyesinde akademisyen ve öğrencilere girişimcilik ve proje kültürü derslerinin verilmesi.

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÖZCAN ELÇİ