Amaç ve Tarihçe

                                          

Şırnak Üniversitesinin 2008 yılında kurulmasından bugüne kadar her geçen gün büyük bir azim ve gayretle çalışmalarına devam etmekte ve başarı grafiğini yükseltmektedir. Bununla birlikte, Yükseköğretim Kurulu-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın 57802651-755.02.01-E.71372 sayılı ve 12.09.2018 tarihli resmi yazısıyla Şırnak Üniversitesi’nde açılması uygun görülen “Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ŞırnakTTO) A.Ş.”nin, Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet göstermeyi amaç edinmiştir. ŞırnakTTO'nun amaçları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

• Şırnak Üniversitesi ve çevre illerdeki (Mardin-Siirt-Batman ve Hakkari) üniversitelerde teknoloji transferi hakkında farkındalığını yükseltmek,
• Üniversitelerde yürütülen-araştırılan ve danışmanlık yapılan projelerde fon kaynaklarının daha fazla destek alabilmelerini olanak sağlamak,
• Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) saç ayağında ortak araştırma ve ortam yapısını sağlamak,
• Üniversitede ve sanayide üretilen bilgiyi korumak ve ticarileştirmesine aracılık etmek,
• Endüstriyel ve Teknoloji tabanlı akademik girişimciliği desteklemektir.