Şırnak TTO’nun Mesajı

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ŞırnakTTO), araştırma-geliştirme (Ar-Ge) yapan kurum ve kuruluşlar ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri arasında köprü vazifesini üstlenmiş bir arayüz ve aynı zamanda anonim şirketidir. Şırnak üniversitesiyle birlikte TRC3 bölge üniversitelerinde gerek kamu gerekse sanayi işbirliklerinde önemli bir saç ayağı olmayı hedeflemiştir.

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi;

Bilimsel araştırmalar yapan araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltmak;

Girişimcilik, projeler ve inovasyon konularında eğitimler vermek,

Patent, lisanslama, fikri mülkiyet hakları konularında hizmet vermek,

Firma kurmak isteyen akademisyenlerin firma kurmalarında danışmanlık yapmak,

Üniversite- Sanayi işbirliği güçlendirmek için eşleştirmeler yapmayı, amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda teknoloji transferi; üniversiteler ve sanayiciler arasında bilgi, deneyim etkileşimi içeren geniş ve kapsamlı bir süreçtir. Ülkemizde yapılan çoğu akademik araştırma hiç ticarileşemeden kaybolup gitmektedir. Bu sebeple Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversitelerdeki teknolojiyi sanayiye aktarmak için doğru mekanizmalardır. Ayrıca ekonomik büyümede kamu, üniversite ve sanayi (KÜSİ) üçlüsünün birbirleriyle etkileşmelerinin önemli bir etkisi vardır. Bu işbirlikleri zor ama ekonomik kalkınma için en etkili teknoloji transfer yöntemidir.

ŞırnakTTO A.Ş.'nin kurulmasıyla birlikte bu ofis, 5 modül (Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Birimi, Destek Programları Birimi, Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileşme Birimi, Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi) şeklinde faaliyet göstermek üzere teşkilatlanmıştır. Şırnak TTO; TRC-3 (Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve ek olarak Hakkari) Bölge Üniversiteleri ve illerindeki yerel mekanizmaların yanında mevcut KOBİ’ler ve girişimcilere destek sağlayacak, ikili işbirliği fırsatı sunacak ve akademik bilgiyle girişimci gücünü birleştirecektir.

  Doç. Dr. Asaf Tolga ÜLGEN
        ŞIRNAKTTO A.Ş.
         GENEL MÜDÜR