Faaliyet Alanlarımız

1-Bilimsel araştırmalar yapan araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltmak;

2-Girişimcilik, projeler ve inovasyon konularında eğitimler vermek,

3-Patent, lisanslama, fikri mülkiyet hakları konularında hizmet vermek,

4-Firma kurmak isteyen akademisyenlerin firma kurmalarında danışmanlık yapmak,

5-Üniversite- Sanayi işbirliği güçlendirmek için eşleştirmeler yapmak,

6-Proje Destek Hizmetleri vermek,

7-Proje Yazım Hizmetleri vermek,

8-Danışmanlık hizmetleri vermek,

9-Profosyenel ve akademik bilgi paylaşımı yapma amaçlarında faaliyet göstermektedir.

10- Fizibilite Raporu hazırlamak/yazmak/planlamak.