Numune Kabul Kriterleri

Müşteri numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde ŞÜTAM-LAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.

 Genel Numune Kabul Şartları

  1. Numunelerin ŞÜTAM-LAB’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
  2. MALDI-TOF analizi için en az 10 gün önceden başvuru yapılmalıdır.
  3. Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.
  4. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler hacimlerine ve özelliklerine uygun olacak şekilde tercihen polipropilen kaplarda veya cam kaplarda ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.
  5. Numunelerin yüzeyleri tozlardan arındırılmış olmalıdır aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir. Numunelerin analiz yapılacak olan tarafları üst tarafa gelecek şekilde kaplara konulmalıdır.
  6. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
  7. Deney İstek Formu doldurulmuş olmalıdır ve numune ile birlikte getirilmelidir.
  8. Tahmini analiz süresi 10 gündür.